BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony


POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

Godziny przyjęć klientów:
 

Przyjmowanie wniosków:

   poniedziałek:          7:30 - 16:30             
   wtorek - piątek:          7:30 - 14:30             

  Punkt Potwierdzania Uprawnień Osób Niepełnosprawnych:

   poniedziałek:          7:30 - 16:30 
   wtorek - piątek:          7:30 - 14:30

Informacja telefoniczna:

   poniedziałek - piątek:          7:30 - 14:30             

Wydawanie orzeczeń:

   poniedziałek:          7:30 - 16:30          
   wtorek - piątek:          7:30 - 14:30           

e-mail zespołu:     orzekanie@powiat.poznan.pl

tel.:  61 841-07-05  lub  61 841-07-06

Dyrektor Wydziału
Marzenna Perkowska
e-mail: marzena.perkowska@powiat.poznan.pl
parter, pok. 016
tel.: 61 222-88-50

Zastępca Dyrektora
Natalia Kubiak
e-mail: natalia.kubiak@powiat.poznan.pl

tel.: 61 222-88-59
parter, pok. 016

Sekretarz
Elwira Zegar

e-mail: elwira.zegar@powiat.poznan.pl
parter, pok. 016
tel.: 61 222-88-59


Kierownik Sekretariatu
Joanna Paluszkiewicz
e-mail: joanna.paluszkiewicz@powiat.poznan.pl

parter, pok. 031b

Sekretariat
Monika Białas
Paulina Owczarzak
Alina Zbierska
Roksana Żakowska
Agnieszka Żarna
parter, pok. 031b
tel.: 61 841-07-05, 61 841-07-06

Kierownik Rejestracji
Michał Garczyński
e-mail: michal.garczynski@powiat.poznan.pl
parter, pok. 022
tel.: 61 841-07-49

Rejestracja
Marzena Grzelka
Edyta Błaszkowiak
Beata Rynowiecka

parter, pok. 022

Wydawanie legitymacji i kart parkingowych

Arkadiusz Bengier
Katarzyna Główczak

Magdalena Wolanin
parter, pok. 08

Samodzielne stanowisko do spraw baz danych:
Adam Jarecki
parter, pok. 018
tel.: 61 222-89-61

Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji:
Piotr Generowicz
parter, pok. 018
tel.: 61 222-89-61

Kierownik Referatu Orzeczniczego
Dorota Cieślak
e-mail: dorota.cieslak@powiat.poznan.pl
parter, pok. 027

Przewodniczący składów orzeczniczych
Lek.med. Ewa Chirowska-Jankowska
Lek.med. Mariusz Ganske
Lek.med. Witold Goździk
Lek.med. Katarzyna Grabańska-Martyńska

Lek.med. Ewa Jóźwik
Lek.med. Jadwiga Kurpiewska-Wachowiak

Lek.med. Elżbieta Maciejewska
Lek.med. Robert Matuszewski
Lek.med. Michał Ratajczak
Lek.med. Ewa Śpikowska

dr hab. n. med. Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak

Członkowie zespołu do spraw orzekania
Dorota Cieślak

Natalia Dobczyńska
Sylwia Marciniak
Izabela Olszewska-Pawęska
Ewa Postrożna
Alicja Sendys
Elżbieta Stachera
Lidia Zalewska-Susmarska

Agnieszka Zielińska
 

Zespół wykonuje zadanie rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania mieszkańców Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań
:

 1. o niepełnosprawności dla dzieci w wieku do 16 roku życia;
 2. o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;
 3. o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie organów rentowych ZUS.

Do zadań Wydziału należy m.in. wydawanie legitymacji i kart parkingowych uprawnionym osobom niepełnosprawnym i placówkom.

Pomieszczenia zespołu są w pełni przystosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych.

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Jarecki
  data wytworzenia: 2004-04-29
 • opublikował: Jarecki Adam
  data publikacji: 2004-04-29 10:01
 • zmodyfikował: Jarecki Adam
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 12:52

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W POZNANIU

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą przy ulicy Słowackiego 8, 60-823 Poznań oraz  Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez   e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 511)

 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:
     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
     - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
     - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
     - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
     - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gieparda-Bereszyńska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-29 10:10
 • zmodyfikował: Jarecki Adam
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-24 14:52

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 140200
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-11-13 12:52
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 15:26