BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

Godziny przyjęć klientów:
 

Przyjmowanie wniosków:

   poniedziałek:          7:30 - 16:30             
   wtorek - piątek:          7:30 - 14:30             

  Punkt Potwierdzania Uprawnień Osób Niepełnosprawnych:

   poniedziałek:          7:30 - 16:30 
   wtorek - piątek:          7:30 - 14:30

Informacja telefoniczna:

   poniedziałek - piątek:          7:30 - 14:30             

Wydawanie orzeczeń:

   poniedziałek:          7:30 - 16:30          
   wtorek - piątek:          7:30 - 14:30           

e-mail zespołu:     orzekanie@powiat.poznan.pl

tel.:  61 841-07-05
          61 841-07-06

Dyrektor Wydziału
Monika Gieparda-Bereszyńska
e-mail: monika.gieparda@powiat.poznan.pl
parter, pok. 016
tel.: 61 222-88-50

Zastępca Dyrektora ds. orzeczniczych
Marzenna Perkowska
e-mail: marzena.perkowska@powiat.poznan.pl
parter, pok. 018
tel.: 61 222-88-59

Sekretarz
Elwira Zegar

e-mail: elwira.zegar@powiat.poznan.pl
parter, pok. 018
tel.: 61 222-88-59

Kierownik Sekretariatu
Natalia Kubiak
e-mail: natalia.kubiak@powiat.poznan.pl

tel.: 61 841-07-04
parter, pok. 031c

Sekretariat
Paulina Owczarzak
Agnieszka Żarna

parter, pok. 031b

Marzena Grzelka
Alina Zbierska
parter, pok. 031b

Lidia Morkowska
Joanna Paluszkiewicz
parter, pok. 031c
tel.: 61 841-07-05

Kierownik Rejestracji
Michał Garczyński
e-mail: michal.garczynski@powiat.poznan.pl
parter, pok. 022
tel.: 61 841-07-49

Rejestracja
Edyta Błaszkowiak
Beata Rynowiecka

parter, pok. 022

Wydawanie legitymacji i kart parkingowych
Maria Główczak

Magdalena Wolanin
parter, pok. 08

Samodzielne stanowisko do spraw baz danych:
Adam Jarecki
parter, pok. 012A
tel.: 61 222-89-61

Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji:
Piotr Generowicz
parter, pok. 012A
tel.: 61 222-89-61

Kierownik Referatu Orzeczniczego
Daria Graczyk
e-mail: daria.graczyk@powiat.poznan.pl
parter, pok. 029

Przewodniczący składów orzeczniczych
Lek.med. Ewa Chirowska-Jankowska
Lek.med. Mariusz Ganske
Lek.med. Witold Goździk
Lek.med. Katarzyna Grabańska-Martyńska

Lek.med. Ewa Jóźwik
Lek.med. Elżbieta Maciejewska
Lek.med. Robert Matuszewski
Lek.med. Mirosław Paluch
Lek.med. Michał Ratajczak
Lek.med. Ewa Śpikowska

Lek.med. Urszula Warchalewska-Pykało

Członkowie zespołu do spraw orzekania
Dorota Cieślak

Natalia Dobczyńska
Sylwia Marciniak
Ewa Postrożna
Alicja Sendys
Elżbieta Stachera
Lidia Zalewska-Susmarska

Agnieszka Zielińska

 

Zespół wykonuje zadanie rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania mieszkańców Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań
:

 1. o niepełnosprawności dla dzieci w wieku do 16 roku życia;
 2. o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;
 3. o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie organów rentowych ZUS.

Do zadań Wydziału należy m.in. wydawanie legitymacji i kart parkingowych uprawnionym osobom niepełnosprawnym i placówkom.

Pomieszczenia zespołu są w pełni przystosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych.

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Jarecki
  data wytworzenia: 2004-04-29
 • opublikował: Jarecki Adam
  data publikacji: 2004-04-29 10:01
 • zmodyfikował: Piotr Generowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-01 13:34

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W POZNANIU

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez   e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 511)

 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:
     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
     - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
     - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
     - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
     - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gieparda-Bereszyńska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-29 10:10

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 115742 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-06-01 13:34 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-07-18 15:34
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.