BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 32.  Do zadań Wydziału Biuro Zamówień Publicznych „ZP” należą czynności związane między innymi z:
 

1) przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat, Skarb Państwa i Starostwo,  w oparciu o wnioski złożone przez wydziały i stanowiska samodzielne,

2) prowadzeniem rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru odwołań,

3)   opracowywaniem planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

4)   przygotowywaniem sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 09:56

drukuj całą stronę

Banery