BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 36.  Do zadań Wydziału  Tworzenia  i  Realizacji  Projektów „WP” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie planowania strategicznego – koordynacją wszystkich etapów procesu planowania strategicznego, min. projektowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego, jej wdrażaniem i monitoringiem.

2.  w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym m.in. funduszy europejskich:

1) konsultowaniem właściwych dokumentów regulujących kwestie udzielania dofinansowania ze środków zewnętrznych,

2) monitorowaniem potencjalnych źródeł pozyskania środków zewnętrznych, celem dofinansowania zadań powiatu,

3) informowaniem innych wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu  o możliwościach ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie,

4) przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie zadań Powiatu,

5) realizowaniem projektów, które uzyskały dofinansowanie, m.in. sporządzanie wniosków o płatność, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz obowiązków wynikających z trwałości tych projektów,

6) współpracą z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu, zwłaszcza na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych i realizacji projektów,

7) współpracą z innymi podmiotami, m.in. jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w przypadku projektów partnerskich,

8) współpracą z innymi wydziałami Starostwa, zwłaszcza z Wydziałem Promocji i Aktywności Społecznej oraz Gabinetem Starosty w zakresie informowania społeczności lokalnej o przedsięwzięciach zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 10:21

drukuj całą stronę

Banery