BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 43.  Do zadań  Wydziału Inwestycji i Remontów „ZI” należą czynności związane między innymi z:

1) opracowywaniem projektów planów w zakresie zadań inwestycyjnych,

2) kompleksowym  przygotowywaniem  procesów   inwestycyjnych  w   tym  uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy,  koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę  oraz kompletowanie dokumentów do wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w zakresie działań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Powiatu,

3)   nadzorowaniem i koordynowaniem realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,

4)   przygotowywaniem propozycji ewentualnych zmian w planach zadań inwestycyjnych,
 

5)   opracowywaniem okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań  inwestycyjnych,
 

6) inicjowaniem i koordynowaniem inwestycji wspólnych wraz z uzgodnieniami dotyczącymi  sposobu finansowania,

7)   pełnieniem funkcji inwestora bezpośredniego,

8)   przedkładaniem Zarządowi Powiatu koncepcji architektoniczno-budowlanych planowanych zadań inwestycyjnych  oraz sprawdzaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowych, wykonanych w oparciu o zaakceptowane koncepcje,

9)  sporządzaniem kosztorysów inwestorskich,

10) opiniowaniem celowości i koordynowanie inicjowanych przez mieszkańców Powiatu inwestycji infrastruktury komunalnej, finansowanych częściowo ze środków budżetu Powiatu

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 10:56
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2017-12-29 10:56

drukuj całą stronę

Banery