BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 46. Do  zadań Wydziału  Informatyki  „ WI” należą czynności związane między innymi z:

1 . w zakresie informatyzacji Starostwa:

1) planowaniem i rozwojem informatycznym Starostwa,

2) budowaniem i modernizacją serwisów intranetowych,

3) wdrażaniem  nowych technologii i systemów informatycznych,

4) tworzeniem aplikacji programowych w celu usprawnienia pracy wydziału i Starostwa,

5) planowaniem i zakupem sprzętu  oraz oprogramowania teleinformatycznego,

6) planowaniem i nadzorem nad łącznością teleinformatyczną (telekomunikacyjną),

2. w zakresie administracji i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną:

1) prowadzeniem ewidencji sprzętu informatycznego, zasobów informatycznych,  oprogramowania, licencji, dokumentacji programowej itp.,

2) nadzorem nad okablowaniem strukturalnym w zakresie sieci teleinformatycznych,

3. w zakresie  administracji i zarządzania bazami danych i aplikacjami:

1) administracją i konserwacją baz danych i aplikacji,

2) inicjowaniem zmian w przepisach wewnętrznych w celu dostosowania do eksploatowanych aplikacji,

3) inicjowaniem i nadzorem nad uruchomieniem nowych funkcjonalności we wdrożonych bazach danych i aplikacjach

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 11:14

drukuj całą stronę

Banery