BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 48.  Do zadań Wydziału Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  „PZ"  należą:

1) zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności, określone  w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) zadania Starosty określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie wydawania legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność oraz przygotowywanie sprawozdań z zakresu orzekania o niepełnosprawności, udzielaniem informacji, dotyczących uprawnień osób niepełnosprawnych.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 11:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2017-12-29 11:26

drukuj całą stronę

Banery