BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 55. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego należą czynności związane między innymi z:

1) udziałem w tworzeniu, monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego,

2) przygotowywaniem analiz, opracowań, harmonogramów i raportów, dotyczących inwestycji oraz osiągnięć Powiatu,

3) prowadzeniem bazy realizowanych inwestycji,

4) analizowaniem otoczenia w szczególności w zakresie kierunków rozwoju,

5) analizowaniem i raportowaniem danych statystycznych, dotyczących Powiatu Poznańskiego oraz Metropolii Poznań,

6) przygotowywaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, dotyczących Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 11:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2017-12-29 11:53

drukuj całą stronę

Banery