BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 28. Do zadań wydziału Gabinet Starosty „GS" należą czynności związane między innymi z:
1.    w zakresie obsługi Starosty i Zarządu:
1)    prowadzeniem bieżącej i okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu Powiatu,
2)    prowadzeniem kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,
3)    przygotowaniem spotkań z udziałem Starosty i Zarządu Powiatu,
4)    organizowaniem spotkań i wizyt oficjalnych itp.,
5)    prezentowaniem, wyjaśnianiem i uzasadnianiem działań organów Powiatu w środkach masowego przekazu,
6)    prezentowaniem w środkach masowego przekazu stanowiska organów Powiatu w ważnych sprawach należących do zakresu ich działania,
7)    współpracą ze środkami masowego przekazu, i lokalnymi środkami masowego przekazu w gminach powiatu poznańskiego,
8)    bieżącym analizowaniem informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatowego,
9)    organizowaniem konferencji prasowych i spotkań środowiskowych,
10)    przygotowywaniem i opracowywaniem w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów informacyjnych dla Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,
11)    obsługą działalności Starosty i Członków Zarządu w ramach pełnionych przez nich funkcji w organizacjach, stowarzyszeniach itp.
2.    w zakresie współpracy zagranicznej Powiatu Poznańskiego w szczególności:
1)    organizacją wizyt partnerów zagranicznych w Powiecie Poznańskim,
2)    organizacją wizyt przedstawicieli Powiatu Poznańskiego za granicą w tym w regionach partnerskich,
3)    realizowaniem zagadnień wynikających z ustaleń pomiędzy władzami Powiatu Poznańskiego a partnerami zagranicznymi,
4)    współpracą z instytucjami i organizacjami zagranicznymi,
5)    poszukiwaniem nowych partnerów zagranicznych potrzebnych Powiatowi Poznańskiemu do realizacji zadań i celów powiatu,
6)    prowadzeniem spraw związanych z współtworzeniem i przystępowaniem przez Powiat Poznański do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych oraz regionalnych,
3.    w zakresie współpracy Powiatu Poznańskiego z krajowymi jednostkami samorządu terytorialnego, (dalej jako j.s.t.), w szczególności:
1)    organizacją wizyt przedstawicieli j.s.t. w Powiecie Poznańskim,
2)    organizacją wizyt przedstawicieli Powiatu Poznańskiego na terenie innych j.s.t.,
3)    realizowaniem zagadnień wynikających z ustaleń pomiędzy władzami Powiatu Poznańskiego a innymi j.s.t.,
4)    współpracą z instytucjami i organizacjami lokalnymi.
4.    w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości:
1)    współpracą z przedstawicielami instytucji i urzędów w zakresie działań zmierzających do pozyskania inwestorów,
2)    przygotowaniem i aktualizowaniem oferty inwestycyjnej gmin Powiatu Poznańskiego,
3)    tworzeniem bazy danych dotyczącej przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu Powiatu,
4)    udzielaniem przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom informacji dotyczących możliwości inwestowania na terenie Powiatu Poznańskiego oraz procedur związanych z tym tematem,
5)    podejmowaniem czynności związanych z promocją Powiatu Poznańskiego w środowisku biznesowym,
6)    organizowaniem imprez, wystaw, targów i misji gospodarczych o charakterze biznesowym, dotyczących Powiatu Poznańskiego,
7)    prowadzeniem strony www.pfpp.com.pl

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 08:59
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 09:49

drukuj całą stronę

Banery