BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 31. Do zadań Wydziału Budżetu „FB" należą czynności związane między innymi z wykonywaniem
obsługi finansowo-księgowej Powiatu Poznańskiego:
1)    prowadzeniem rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2)    opracowywaniem i sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej, przygotowaniem projektu
sprawozdania z wykonania budżetu oraz oceny realizacji wykorzystania środków finansowych,
3)    kontrolą wykonania planów finansowych jednostek podległych Powiatowi,
4)    współpracą w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych
i zagranicznych,
5)    opracowywaniem zbiorczych materiałów do projektu budżetu Powiatu,
6)    dokonywaniem analiz wykonania budżetu i planów finansowych jednostek podległych Powiatowi.

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 09:11
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 09:51

drukuj całą stronę

Banery