BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 33. Do zadań Wydziału Biuro Zamówień Publicznych „ZP" należą czynności związane między innymi z:
1)    przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat, Skarb Państwa i Starostwo, w oparciu o wnioski złożone przez wydziały i stanowiska samodzielne,
2)    prowadzeniem rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru odwołań,
3)    opracowywaniem planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
4)    przygotowywaniem sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 09:14

drukuj całą stronę

Banery