BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 37. Do zadań Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów „WP" należą czynności związane między innymi z:
1.    w zakresie planowania strategicznego - koordynacją wszystkich etapów procesu planowania strategicznego, min. projektowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego, jej wdrażaniem i monitoringiem,
2.    w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym m.in. funduszy europejskich:
1)    konsultowaniem właściwych dokumentów regulujących kwestie udzielania dofinansowania ze środków zewnętrznych,
2)    monitorowaniem potencjalnych źródeł pozyskania środków zewnętrznych, celem dofinansowania zadań powiatu,
3)    informowaniem innych wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu o możliwościach ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie,
4)    przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie zadań Powiatu,
5)    realizowaniem projektów, które uzyskały dofinansowanie, m.in. sporządzanie wniosków o płatność, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz obowiązków wynikających z trwałości tych projektów,
6)    współpracą z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu, zwłaszcza na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych i realizacji projektów,
7)    współpracą z innymi podmiotami, m.in. jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w przypadku projektów partnerskich,
8)    współpracą z innymi wydziałami Starostwa, zwłaszcza z Wydziałem Promocji i Aktywności Społecznej oraz Gabinetem Starosty w zakresie informowania społeczności lokalnej o przedsięwzięciach zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 09:29
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 09:49

drukuj całą stronę

Banery