BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 41. Do zadań Wydziału Audytu i Kontroli „KO" należą czynności związane między innymi z:
1) prowadzeniem postępowań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach
organizacyjnych Powiatu (kontrola instytucjonalna) na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych,
2)    prowadzeniem kontroli wykorzystywania środków publicznych przekazywanych z budżetu Powiatu innym podmiotom na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych,
3)    audytem wewnętrznym, określonym w przepisach prawa, zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego, kartą audytu wewnętrznego i kodeksem etyki audytora wewnętrznego,
4)    systemem zarządzania jakością, wynikającym z przyjętej polityki jakości.

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 09:41
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 09:47

drukuj całą stronę

Banery