BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 42. Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego „ZK" należą czynności związane między
innymi z:
1.    w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego:
1)    monitorowaniem stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego,
2)    obsługą Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego,
3)    realizowaniem zadań samorządu powiatowego, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
4)    współpracą ze służbami, inspekcjami i strażami szczebla powiatowego oraz terenowymi organami administracji wojskowej i innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu właściwej realizacji zadań,
2.    w zakresie zarządzania kryzysowego:
1)    realizowaniem zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowaniem i aktualizowaniem Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego,
2)    zapewnieniem przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
3)    monitorowaniem, analizą i przygotowaniem propozycji oceny zagrożeń,
4)    obsługą Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego,
5)    udziałem w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Poznańskiego,
3.    w zakresie spraw obrony cywilnej:
1)    udziałem w wykonywaniu zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
2)    opracowaniem i aktualizacją Planu Obrony Cywilnej Powiatu Poznańskiego,
4.    w zakresie spraw obronnych:
1) udziałem w wykonywaniu zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym:
a)    udziałem w planowaniu operacyjnym w ramach przygotowań obronnych państwa,
b)    udziałem w przygotowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
c)    udziałem w realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza,
d)    udziałem w realizacji współpracy cywilno-wojskowej,
e)    udziałem w planowaniu i organizacji świadczeń na rzecz obrony,
f)    organizowaniem akcji kurierskiej,
2) organizowaniem i współudziałem w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 09:44
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 09:47

drukuj całą stronę

Banery