BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 44. Do zadań Wydziału Inwestycji i Remontów „Zl" należą czynności związane między innymi z:
1)    opracowywaniem projektów planów w zakresie zadań inwestycyjnych,
2)    kompleksowym przygotowywaniem procesów inwestycyjnych w tym uzyskiwanie decyzji
o warunkach zabudowy, koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę oraz kompletowanie dokumentów do wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w zakresie działań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Powiatu,
3)    nadzorowaniem i koordynowaniem realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
4)    przygotowywaniem propozycji ewentualnych zmian w planach zadań inwestycyjnych,
5)    opracowywaniem okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych,
6)    inicjowaniem i koordynowaniem inwestycji wspólnych wraz z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu finansowania,
7)    pełnieniem funkcji inwestora bezpośredniego,
8)    przedkładaniem Zarządowi Powiatu koncepcji architektoniczno-budowlanych planowanych zadań inwestycyjnych oraz sprawdzaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wykonanych
w oparciu o zaakceptowane koncepcje,
9)    sporządzaniem kosztorysów inwestorskich,
10)    opiniowaniem celowości i koordynowanie inicjowanych przez mieszkańców Powiatu inwestycji infrastruktury komunalnej, finansowanych częściowo ze środków budżetu Powiatu.

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 09:52

drukuj całą stronę

Banery