BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 47. Do zadań Wydziału Informatyki „ Wl" należą czynności związane między innymi z:
1.    w zakresie informatyzacji Starostwa:
1)    planowaniem i rozwojem informatycznym Starostwa,
2)    budowaniem i modernizacją serwisów intranetowych,
3)    wdrażaniem nowych technologii i systemów informatycznych,
4)    tworzeniem aplikacji programowych w celu usprawnienia pracy wydziału i Starostwa,
5)    planowaniem i zakupem sprzętu oraz oprogramowania teleinformatycznego,
6)    planowaniem i nadzorem nad łącznością teleinformatyczną (telekomunikacyjną),
2.    w zakresie administracji i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną:
1)    prowadzeniem ewidencji sprzętu informatycznego, zasobów informatycznych, oprogramowania, licencji, dokumentacji programowej itp.,
2)    nadzorem nad okablowaniem strukturalnym w zakresie sieci teleinformatycznych,
3.    w zakresie administracji i zarządzania bazami danych i aplikacjami:
1)    administracją i konserwacją baz danych i aplikacji,
2)    inicjowaniem zmian w przepisach wewnętrznych w celu dostosowania do eksploatowanych aplikacji,
3) inicjowaniem i nadzorem nad uruchomieniem nowych funkcjonalności we wdrożonych bazach danych i aplikacjach.

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 09:58

drukuj całą stronę

Banery