BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 49. 1. Do zadań Wydziału Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności „PZ" należą:
1)    zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące orzekania mieszkańców Powiatu Poznańskiego oraz Miasta Poznań:
a)    orzekanie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień,
b)    wydawanie legitymacji potwierdzających niepełnosprawność,
c)    wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom,
2)    zadania Starosty określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie przygotowywania sprawozdań, dotyczących orzekania
o niepełnosprawności.

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 10:02

drukuj całą stronę

Banery