BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 56. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego „PP" należą czynności związane między innymi z:
1)    udziałem w tworzeniu, monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego,
2)    przygotowywaniem analiz, opracowań, harmonogramów i raportów, dotyczących inwestycji oraz osiągnięć Powiatu,
3)    prowadzeniem bazy realizowanych inwestycji,
4)    analizowaniem otoczenia w szczególności w zakresie kierunków rozwoju,
5)    analizowaniem i raportowaniem danych statystycznych, dotyczących Powiatu Poznańskiego oraz Metropolii Poznań,
6)    przygotowywaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, dotyczących Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego.

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 10:17

drukuj całą stronę

Banery