BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 57. 1. Do zadań Geodety Powiatowego „GP" należą zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Obsługę Geodety Powiatowego zapewnia Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 10:19

drukuj całą stronę

Banery