BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Dziedziny prawa, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna:

 • prawo rodzinne
 • prawo pracy
 • sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawo cywilne
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo administracyjne
 • prawo podatkowe
 • prawo karne
 • inne

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Lokal mieszkalny
 2. Przestępstwa i wykroczenia
 3. Rodzina
 4. Dziedziczenie
 5. Opieka i kształcenie
 6. Własność rzeczy ruchomych i nieruchomych
 7. Świadczenia i zasiłki
 8. Zadłużenia
 9. Roszczenia i zobowiązania finansowe
 10. Zatrudnienie
 11. Zdrowie
 12. Urzędy i sądy

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za wyjątkiem przygotowania rozpoczęcia tej działalności.

Po udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, prawnik przekazuje osobie uprawnionej Część B karty pomocy, opatrzoną pieczęcią Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu, celem wyrażenia opinii o udzielonej pomocy prawnej.

Przed przekazaniem Części B karty pomocy osobie uprawnionej, prawnik wypełnia dane zawarte w pkt 1 Karty. Wypełnienie Części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie Części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną Część B karty pomocy w urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie pomocy prawnej. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy nie ma dostępu do zawartości tej urny.

 

Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej m.in.:

 • rozszerzono zakres spraw objętych nieodpłatną pomocą prawną o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • umożliwiono osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, przekazanie Karty pomocy (Część B) zawierającej opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy, drogą elektroniczną, bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Poznaniu na adres: pomocprawna@powiat.poznan.pl
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nykowska
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-03-14 12:22
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-27 07:52

Rejestr zmian

 • zmieniono 2019-03-18 10:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2020-04-03 12:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dostosowanie do normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-04-03 13:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-04-22 09:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2020-04-22 09:28 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-06-26 14:00 przez Matuszewski Maciej
 • zmieniono 2020-07-06 12:12 przez Matuszewski Maciej
 • zmieniono 2020-07-06 12:14 przez Matuszewski Maciej
 • zmieniono 2020-07-06 12:15 przez Matuszewski Maciej
 • zmieniono 2020-07-06 12:19 przez Matuszewski Maciej
 • zmieniono 2020-07-06 12:20 przez Matuszewski Maciej
 • zmieniono 2020-07-07 08:43 przez Matuszewski Maciej
 • zmieniono 2020-09-08 10:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-10-01 13:36 przez Pieczyński Maciej: aktualizacja
 • zmieniono 2020-11-05 12:17 przez Agata Poleska : korekta edytorska
 • zmieniono 2020-11-27 07:52 przez Agata Poleska

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1850
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-27 07:52
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-27 15:08