BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

БЕЗКОШТОВНА ДОПОМОГА ЮРЕДИЧНА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Система безкоштовної допомоги функціонуюча на підставі акта з 5 серпня 2015р. про безкоштовну допомогу юридичну, безкоштовне громадське консультування та правової освіти є доступний для всіх осіб перебуваючи в Польщі, включно з чужоземцями. Кожен хто не може оплатити витрати на оплачувану юридичну допомогу, має право на безкоштовну допомогу.

Особи, які не володіють польською мовою, можуть відвідати пункт за допомогою перекладача, а також є можливість контакту за допомогою засобів дистанційного зв’язку (телефон, електронна пошта).

Інформацію що до можливості отримання безкоштовної консультації юридичної можна отримати в Обласному Старостві в Познані:

Вища Рада Адвокатів разом з Районними Радами Адвокатів зорганізували безкоштовну юридичну допомогу для громадян України – жертв воєнного конфлікту.

Список адвокатів які надають безкоштовну допомогу юридичну громадянам України, наданий Районною Радою Адвокатів в Познані, знаходиться за адресою:  https://ora.poznan.pl/adwokaci-dla-ukrainy/

Безкоштовні консультації юридичні, громадянські та психологічні українською та російською мовами.

Асоціація OVUM – адреса штаб-квартири: вул. Traugutta 2, 81-388 Gdynia; номер KRS 0000217093

Контакт з спеціалістами можливий від понеділку до п’ятниці в годинах від 12.00 до 20.00 за допомогою:

 • телефонів +48 58 350 15-15 або +380 947-112-100;
 • e-mail: biuro@ovum.org.pl;
 • або за допомогою: Skype, Facebook Messenger, WhatsApp або

Інформація що до підтримки для громадян України запропонованої асоціацією OVUM доступна на сторінці https://ovum.org.pl/ukraina .

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nykowska
  data wytworzenia: 2022-03-04
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2022-03-04 12:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-24 08:50

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA OBYWATELI UKRAINY

System nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoby nieposługujące się językiem polskim mogą skorzystać z wizyty w Punkcie w asyście tłumacza,
jak również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
(telefon, poczta elektroniczna).

Informacje dotyczące możliwości uzyskania nieodpłatnej porady prawnej można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu:

 • pod numerami telefonów: 61 8410-797 lub 572 157 488 (w poniedziałki 9.00-17.00, od wtorku do piątku  7.30-15.30);
 • za pośrednictwem e-maila: pomocprawna@powiat.poznan.pl

oraz na rządowej stronie internetowej: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała bezpłatną pomoc prawną
dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego.

Lista adwokatów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej obywatelom Ukrainy, udostępniona przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu, znajduje się pod adresem:

https://ora.poznan.pl/adwokaci-dla-ukrainy/

Bezpłatne poradnictwo prawne, obywatelskie i psychologiczne w językach ukraińskim i rosyjskim.

     Stowarzyszenie OVUM – adres siedziby: ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia, numer KRS 0000217093

Kontakt ze specjalistami możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00 za pośrednictwem:

 • telefonów: +48 58 350 15-15 lub +380 947-112-100;
 • e-maila: biuro@ovum.org.pl;
 • komunikatorów internetowych: Skype, Facebook Messenger, WhatsApp lub Zoom.

Informacje dotyczące wsparcia dla obywateli Ukrainy oferowanego przez Stowarzyszenie OVUM dostępne na stronie internetowej https://ovum.org.pl/ukraina.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nykowska
  data wytworzenia: 2022-03-02
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2022-03-02 12:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-24 08:38

Porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nykowska
  data wytworzenia: 2022-03-18
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2022-03-18 13:19

Banery