BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


KOMUNIKAT

W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r., nieodpłatne porady prawne oraz obywatelskie odbywają się od tego dnia wyłącznie stacjonarnie.

Porady w formie zdalnej (telefon, mail) mogą być udzielane wyłącznie osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom mającym trudności w  komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Przed uzyskaniem porady zdalnej osoba uprawniona składa staroście w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust 2 ww. ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz informację o dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość.

 

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są po wcześniejszym zarejestrowaniu się:

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nykowska
    data wytworzenia: 2023-07-05
  • opublikował: Matuszewski Maciej
    data publikacji: 2023-07-05 11:03
  • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2024-02-22 08:29

drukuj całą stronę

Banery