BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

ROZDZIAŁ VI

Przyjęcia klientów

Tryb załatwiania skarg i wniosków
 

§ 60. 1. Starosta, Wicestarosta i Członkowie Zarządu przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 13.00-16.00.  W przypadku gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta i Członkowie Zarządu  przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godz. 13.00-16.00.

2. Dyrektorzy wydziałów, zastępca skarbnika przyjmują klientów w godzinach pracy Starostwa.

3. Pozostali pracownicy  Starostwa przyjmują klientów codziennie w obrębie ustalonych godzin przyjęć.

4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć klientów w sprawach określonych  w ust. 1  winna być umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Starostwa.

5. Po godzinach pracy Starostwa, przyjęcia skarg i wniosków odbywają się w poniedziałki, w godzinach 17.00-17.30 przez Sekretarza Powiatu, a w razie jego nieobecności przez wskazanego przez Starostę, Członka Zarządu Powiatu.

§ 61. 1. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w elektronicznym rejestrze skarg i wniosków.

2. Rejestr skarg i wniosków prowadzony i nadzorowany jest odrębnie przez:

 1. Wydział Organizacyjny w zakresie skarg i wniosków kierowanych do Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu, dyrektorów wydziałów, składanych pisemnie lub w ramach osobistej interwencji klienta,
 2. Biuro Rady, w zakresie skarg i wniosków, w których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Powiatu.

§ 62. Pracownik przyjmujący klienta w sprawie skargi lub wniosku wnoszonych ustnie, jest obowiązany sporządzić protokół przyjęcia zawierający:

 1. datę przyjęcia,
 2. imię, nazwisko i adres składającego,
 3. zwięzłe określenie sprawy,
 4. imię i nazwisko przyjmującego,
 5. podpis składającego.

§ 63. Dyrektorzy wydziałów, zastępca skarbnika i stanowiska samodzielne odpowiedzialni są za:

 1. powiadomienie Osoby nadzorującej o złożeniu skargi lub wniosku,
 2. wszechstronne wyjaśnianie skarg i wniosków i niezwłoczne przekazywanie Wydziałowi Organizacyjnemu wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do rozpatrzenia skarg i wniosków.

§ 64. 1. Skargi dotyczące zadań lub działalności Zarządu w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rozpatruje Wojewoda.

2. Skargi dotyczące Starosty, Zarządu Powiatu, kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i  innych jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Powiatu, z wyjątkiem spraw określonych  ust. 1.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-08 11:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 12:31

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1894
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-08 12:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-06-11 15:27