BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ IX

Redagowanie  i opracowywanie aktów prawnych
 

§ 71.  Dyrektorzy wydziałów, zastępca skarbnika oraz stanowiska samodzielne w porozumieniu z Osobą nadzorującą, każdy w  zakresie swego działania, przygotowują propozycje projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty w szczególności z uwzględnieniem postanowień ustawy o samorządzie powiatowym, Statutu a także innych przepisów prawa.

§ 72.  Starosta w zakresie swoich kompetencji wydaje:

1) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba że przepisy szczególne  przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd Powiatu,

 2) zarządzenia:

     a) w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji kierownika Starostwa,

     b) w sprawach przewidzianych w przepisach odrębnych,

 3) akty prawne o innej nazwie, wynikające z przepisów szczególnych.

§ 73.  Oryginały aktów prawnych przechowują:

  1. Biuro Rady-uchwał Rady i zawartych porozumień,
  2. Wydział Organizacyjny-uchwał Zarządu i Zarządzeń Starosty oraz upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i pełnomocnictw,
  3. właściwe merytorycznie wydziały i stanowiska  samodzielne-decyzji i innych aktów.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2020-01-08 11:46
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 12:35

drukuj całą stronę

Banery