BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 37.  Do zadań Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów „WP” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie planowania strategicznego – koordynacją wszystkich etapów procesu planowania strategicznego, min. projektowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego, jej wdrażaniem i monitoringiem,

2.  w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym m.in. funduszy europejskich:

 1. konsultowaniem właściwych dokumentów regulujących kwestie udzielania dofinansowania ze środków zewnętrznych,
 2. monitorowaniem potencjalnych źródeł pozyskania środków zewnętrznych, celem dofinansowania zadań powiatu,
 3. informowaniem innych wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu o możliwościach ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie,
 4. przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie zadań Powiatu,
 5. realizowaniem projektów, które uzyskały dofinansowanie, m.in. sporządzanie wniosków o płatność, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz obowiązków wynikających z trwałości tych projektów,
 6. współpracą z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu, zwłaszcza na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych i realizacji projektów,
 7. współpracą z innymi podmiotami, m.in. jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w przypadku projektów partnerskich,
 8. współpracą z innymi wydziałami Starostwa, zwłaszcza z Wydziałem Promocji i Aktywności Społecznej oraz Gabinetem Starosty w zakresie informowania społeczności lokalnej o przedsięwzięciach zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-09 14:36

drukuj całą stronę

Banery