BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 40.  Do zadań Wydziału Radców Prawnych „RP” należą czynności związane między innymi z:

1) udziałem w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowaniem ich pod względem redakcyjnym i prawnym,                                  

2) opiniowaniem projektów aktów prawnych przekazywanych do konsultacji Zarządowi,         

3) udzielaniem wyjaśnień i sporządzaniem opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty, dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych,                                                     

4) udziałem w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowaniem projektów tych umów i porozumień,                                                                         

5) wykonywaniem zastępstwa procesowego przed sądami polskimi w sprawach dotyczących   działania organów Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom) oraz Starosty jako reprezentanta Skarbu Państwa,                                        

6) wykonywaniem nadzoru prawnego nad egzekucją należności budżetu Powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałaniem w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,

7) informowaniem Zarządu, Starosty i kierowników komórek organizacyjnych o:                                           

  a) zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu,   

  b) uchybieniach w działalności Starostwa w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień oraz innych okolicznościach mogących wywołać niekorzystne dla Powiatu konsekwencje,                                                  

8) uczestniczeniem w kontroli nad stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania   administracyjnego w wydziałach Starostwa,                                                                               

9) współpracą z wydziałami i stanowiskami samodzielnymi  Starostwa  w  sprawach wymagających  opinii i konsultacji prawnych oraz w sprawach procesowych, związanych z zakresem działania wydziałów.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2020-01-09 14:45

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 496
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-09 14:45
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31