BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 41. Do zadań Wydziału  Audytu i Kontroli „KO” należą czynności związane między innymi z:

  1. prowadzeniem postępowań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu (kontrola instytucjonalna) na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych,
  2. prowadzeniem kontroli wykorzystywania środków publicznych przekazywanych z budżetu Powiatu innym podmiotom na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych,
  3. audytem wewnętrznym, określonym w przepisach prawa, zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego, kartą audytu wewnętrznego i kodeksem etyki audytora wewnętrznego,
  4. systemem zarządzania jakością, wynikającym z przyjętej polityki jakości.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2020-01-09 14:47

drukuj całą stronę

Banery