BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 42.  Do zadań Wydziału  Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego  „ZK” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego:

 1. monitorowaniem stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego,
 2. obsługą Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego,
 3. realizowaniem zadań samorządu powiatowego, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
 4. współpracą ze służbami, inspekcjami i strażami szczebla powiatowego oraz terenowymi organami administracji wojskowej i innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu właściwej realizacji zadań,

2. w zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. realizowaniem zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowaniem i aktualizowaniem Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego,
 2. zapewnieniem przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 3. monitorowaniem, analizą i przygotowaniem propozycji oceny zagrożeń,
 4. obsługą Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego,
 5. udziałem w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Poznańskiego,

3. w zakresie spraw obrony cywilnej:

 1. udziałem w wykonywaniu zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
 2. opracowaniem i aktualizacją Planu Obrony Cywilnej Powiatu Poznańskiego,

4. w zakresie spraw obronnych:

1) udziałem w wykonywaniu zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym:
               a) udziałem w planowaniu operacyjnym w ramach przygotowań obronnych państwa,
               b) udziałem w przygotowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
               c) udziałem w realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza,
               d) udziałem w realizacji współpracy cywilno-wojskowej,
               e) udziałem w planowaniu i organizacji świadczeń na rzecz obrony,
               f) organizowaniem akcji kurierskiej,

2) organizowaniem i współudziałem w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-09 14:50

drukuj całą stronę

Banery