BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 49. 1. Do zadań Wydziału Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności „PZ” należą:

1) zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące orzekania mieszkańców Powiatu Poznańskiego oraz Miasta Poznań:

a) orzekanie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień,

b) wydawanie legitymacji potwierdzających niepełnosprawność,

c) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom,

2) zadania Starosty określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie przygotowywania sprawozdań, dotyczących orzekania o niepełnosprawności.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2020-01-10 09:21

drukuj całą stronę

Banery