BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 53. Do zadań Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych  „PN” należą czynności związane między innymi z:

 1. zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 2. zapewnieniem ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 3. zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 4. kontrolą ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych  informacji,
 5. opracowaniem i aktualizowaniem planu ochrony informacji niejawnych w starostwie  i nadzorowaniem jego realizacji,
 6. prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. prowadzeniem zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 8. prowadzeniem aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Starostwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 9. nadzorem  pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych nad kancelarią niejawną.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-10 09:31

drukuj całą stronę

Banery