BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 57. 1. Do zadań Geodety Powiatowego „GP” należą zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Obsługę Geodety Powiatowego zapewnia Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2020-01-10 09:37

drukuj całą stronę

Banery