BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 31.  Do zadań Wydziału Budżetu „FB” należą czynności związane między innymi z wykonywaniem obsługi finansowo-księgowej Powiatu Poznańskiego:

 1. prowadzeniem rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie  z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. opracowywaniem i sporządzaniem  sprawozdawczości budżetowej, przygotowaniem projektu  sprawozdania z wykonania budżetu oraz oceny realizacji wykorzystania środków finansowych,
 3. kontrolą wykonania planów finansowych jednostek podległych Powiatowi,
 4. współpracą w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
 5. opracowywaniem zbiorczych materiałów do projektu budżetu Powiatu,
 6. dokonywaniem analiz wykonania budżetu i planów finansowych jednostek podległych Powiatowi.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-09 14:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-09 14:18

drukuj całą stronę

Banery