BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr VIII/61/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 maja 2003r.

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Poznańskiego stanowi co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XXXVI/252/2001Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu zmienioną Uchwałą Nr XXXIX/272/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2001 r. oraz Uchwałą Nr XLIX/335/2002 z dnia 24 września 2002 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr VIII/61/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2003r.

W związku ze zmianą liczebności Zarządu Powiatu Poznańskiego, a także w związku ze zmianami przepisów normujących obowiązki organów administracji publicznej koniecznym stało się dostosowanie struktury organizacyjnej Starostwa do zadań ustawowych i wyznaczonych celów.
Główne zmiany przedstawiają się następująco:
1. Wprowadzono rozróżnienie wydział (jako jednostka większa o bardziej złożonej strukturze) oraz zespół (jednostka mniejsza).
2. Połączono następujące Wydziały: "Wydział Rozwoju i Promocji", "Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki" oraz "Powiatowy Ośrodek Informacji Europejskiej" i utworzono "Wydział Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury".
3. Utworzono "Gabinet Starosty".
4. Utworzono "Zespół Inwestycji i Remontów".
5. Utworzono "Samodzielne Stanowisko ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej".
6. Utworzono "Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego".
7. Usunięto rozdział dotyczący Działalności Kontrolnej. Dana materia zostanie uregulowana odrębnym zarządzeniem Starosty.
8. Uszczegółowiono i skorygowano postanowienia dotyczące zasad planowania pracy, zasad podpisywania pism oraz zasad redagowania i opracowywania aktów prawnych.
9. Opracowano nowy schemat organizacyjny zgodny z podziałem zadań pomiędzy Członków Zarządu Powiatu.
Ze względu na liczne zmiany w stosunku do obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, których wprowadzenie naruszałoby konstrukcję oraz spójność Regulaminu, zasadnym jest uchwalenie nowego aktu wraz z jednoczesnym uchyleniem obowiązującego.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 07.07.2003
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2003-07-07 12:31
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-25 08:57

drukuj ()

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2003-07-07 12:31

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7975
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-25 09:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-24 14:52