BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ VII

Zasady planowania pracy

§ 65. 1. Planowanie służy sprecyzowaniu podstawowych, nałożonych na poszczególne wydziały i stanowiska samodzielne zadań, dających się ująć w określonym przedziale czasowym.

      2. Plany sporządzane są w celu realizacji zamówień publicznych oraz wydatkowania środków budżetowych.

§ 66.

 1. Plany sporządzają dyrektorzy wydziałów i stanowiska samodzielne.
 2. Plany sporządza się na okresy roczne po sporządzeniu projektu budżetu.
 3. Plany zatwierdza Zarząd.
 4. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy skarbnika.

§ 67.

 1. Nadzór nad wykonaniem zadań ujętych w planach sprawują właściwe Osoby nadzorujące.
 2. Przebieg i realizacja planów wydziałów i stanowisk samodzielnych  podlega  systematycznej  kontroli dyrektorów wydziałów i Osób nadzorujących.
 3. Oceny wykonania planów za dany rok dokonuje Zarząd.
 4. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy skarbnika.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-18 11:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-27 13:22

drukuj całą stronę

Banery