BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 32. Do zadań Wydziału Administracyjnego „WA” należą czynności związane między innymi z:

 1. planowaniem i realizacją konserwacji, remontów bieżących pomieszczeń biurowych oraz urządzeń, znajdujących się wewnątrz budynku Starostwa lub związanych ze Starostwem,
 2. realizacją zadań i usług związanych z:
  a) utrzymaniem czystości, ochroną mienia, pielęgnacją zieleni,
  b) dostawą energii w tym wody i co, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, elektrycznych, serwisem wind i platform,
 3. prowadzeniem dokumentacji z przeglądów technicznych budynku Starostwa,
 4. prowadzeniem spraw administrowania budynkiem Starostwa, realizacją umów najmu, dzierżawy, użyczenia itp. dotyczących lokali Starostwa,
 5. prowadzeniem spraw związanych z właściwym oznakowaniem budynku  Starostwa,
 6. obsługą transportową Starostwa w tym eksploatacją samochodów służbowych,
 7. usługą parkingową,
 8. zakupem i gospodarką środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi, drukami i formularzami, prasą oraz książkami, ewidencją  wyposażenia należącego do Starostwa,
 9. prowadzeniem spraw z zakresu telefonii komórkowej i stacjonarnej,
 10. zamawianiem pieczęci oraz prowadzenie ich ewidencji,
 11. prowadzeniem ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych,
 12. prowadzeniem Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych,
 13. współpracą z Wydziałem Gospodarowania Mieniem w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego,
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-20 09:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-27 09:33

drukuj całą stronę

Banery