BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 33. Do zadań Wydziału Biuro Zamówień Publicznych „ZP” należą czynności związane między innymi z:

  1. przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat, Skarb Państwa i Starostwo,  w oparciu o wnioski złożone przez wydziały i stanowiska samodzielne,
  2. prowadzeniem rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru odwołań,
  3. opracowywaniem planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  4. przygotowywaniem sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2022-01-20 09:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-27 09:34

drukuj całą stronę

Banery