BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 37. Do zadań Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów „WP” należą czynności związane między innymi z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym m.in. funduszy europejskich: 

 1. konsultowanie właściwych dokumentów regulujących kwestie udzielania dofinansowania ze środków zewnętrznych,
 2. monitorowanie potencjalnych źródeł pozyskania środków zewnętrznych, celem dofinansowania zadań powiatu,
 3. informowanie innych wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu o możliwościach ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie,
 4. przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie zadań Powiatu,
 5. realizowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie, m.in. sporządzanie wniosków o płatność, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz obowiązków wynikających z trwałości tych projektów,
 6. współpraca z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu, zwłaszcza na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych i realizacji projektów,
 7. współpraca z innymi podmiotami, m.in. jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w przypadku projektów partnerskich,
 8. współpraca z innymi wydziałami Starostwa, zwłaszcza z Wydziałem Promocji i Aktywności Społecznej oraz Gabinetem Starosty w zakresie informowania społeczności lokalnej o przedsięwzięciach zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-20 09:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-27 12:47

drukuj całą stronę

Banery