BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 54. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. transportu publicznego „TP” należą czynności związane między innym z:

 1. nadzorowaniem realizacji zintegrowanego planu rozwoju transportowego publicznego,
 2. przygotowaniem aktualizacji planu transportowego, wynikające z przyjmowanych przez gminy studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i mpzp, tworzeniem nowych generatorów ruchu na terenie Powiatu, zmian w planach transportowych wyższego rzędu i zmian w strategii rozwoju Powiatu,
 3. przygotowywaniem sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z wymaganiami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 4. koordynowaniem działań promujących transport publiczny na terenie Powiatu Poznańskiego pomiędzy Powiatem, a urzędem marszałkowskim, Związkiem Powiatowo - Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny”, gminami i Stowarzyszeniem Metropolia Poznań,
 5. przygotowywaniem wniosków do Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” o objęcie miejscowości Powiatu nieobsługiwanych transportem publicznym, nowymi połączeniami, w celu likwidacji tzw. „białych plam” tj. wykluczenia mieszkańców z dostępności w szczególności do pracy, jednostek oświaty oraz służby zdrowa,
 6. wstępną analizą wniosków składanych przez przedstawicieli gmin wchodzących w skład Powiatu Poznańskiego o dofinansowanie międzygminnych linii komunikacyjnych, mających istotne znaczenie dla rozwoju Powiatu,
 7. analizą pobieranych opłat za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych, znajdujących się w pasie dróg powiatowych,
 8. wspomaganiem rozwoju systemu transportu osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Poznańskiego,
 9. monitorowaniem zachowań mieszkańców powiatu pod względem mobilności i preferencji wyboru środka transportu,
 10. opracowaniem planów wprowadzenia wspólnego systemu informacji pasażerskiej dla gmin i operatorów wewnętrznych funkcjonujących na terenie Powiatu,
 11. koordynowaniem działań w zakresie powiązania linii kolejowych organizowanych przez marszałka województwa i oraz linii autobusowych organizowanych przez Związek Powiatowo - Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” i gminy w rejonie węzłów przesiadkowych, zlokalizowanych przy drogach powiatowych,
 12. współdziałaniem ze Związkiem Powiatowo - Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny” w którym Powiat Poznański jest uczestnikiem w zakresie realizacji zadań statutowych.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-20 09:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-27 13:07

drukuj całą stronę

Banery