BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr XLVII/316/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lipca 2002r.w sprawie: okręgów wyborczych w Powiecie Poznańskim.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45 poz. 497 z późn. zm.) w związku art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego stanowi co następuje:

§ 1. Ustala się w załączniku do niniejszej uchwały podział Powiatu Poznańskiego na okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/316/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lipca 2002r.

W związku ze zmniejszeniem przez ustawodawcę liczby radnych wybieranych do rad powiatów koniecznym stało się ustalenie przez Radę Powiatu Poznańskiego okręgów wyborczych dostosowanych do nowej sytuacji faktycznej i prawnej. Za przyjęciem danego podziału przemawiają kryteria wynikające z ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Projekt przedmiotowej uchwały został przedstawiony do zaopiniowania radom gmin w powiecie poznańskim, które zostaną połączone w okręgi wyborcze. Stąd też podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-14
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 13:27
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-01 14:53

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3362
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-01 14:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-28 15:18