BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXXVIII/263/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2001r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Buk.

Uchwała Nr XXXVIII/264/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2001r.

w sprawie:
uchwalenia programu samorządowego na rok 2002 pod nazwą "REHABILITACJA ŚRODOWISKOWA".

Uchwała Nr XXXVIII/266/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2001r.

w sprawie:
akceptacji składu Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Zdrowia S.A.

Uchwała Nr XXXVIII/267/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 200 r.

w sprawie:
akceptacji składu Zarządu Wielkopolskiego Centrum Zdrowia S.A.

Uchwała Nr XXXVIII/268/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXXVIII/269/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/26/99 z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XXXVIII/270/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 200r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Banery