BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIX/271/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2001r.


w sprawie: wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu z art. 92 ust. 1 zd. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i z art. 21 ust. 5b ustawy o samorządzie powiatowym.

Na podstawie 188 pkt 3 i art. 191 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ) oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102 poz. 643 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały – o zbadanie zgodności § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66 poz.799 ) z art. 92 ust. 1 zd. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i z art. 21 ust. 5b ustawy o samorządzie powiatowym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/271/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2001r.

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu zostało wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 21 ust. 5b ustawy o samorządzie powiatowym. Delegacja ta sprowadzała się jednak tylko do określenia sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, przy uwzględnieniu celowości zwrotu rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienia dokonywania rozliczeń. Rozporządzenie zawiera natomiast ponadto definicję „podróży służbowej”, co stanowi naruszenie zakresu delegacji ustawowej, a także poprzez zastosowanie zbyt wąskiej definicji, naraża radnych na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem mandatu.
Mając na względzie właściwe uregulowanie statusu radnego, korzystając z uprawnień przewidzianych w Konstytucji dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, mówiących o możliwości wzruszenia wadliwych zapisów aktów prawnych poprzez skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, podjęcie powyższej uchwały jest konieczne i zasadne.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 14:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-22 11:30

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8509
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-12-04 12:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56