BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr XIX/164/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2000r.

w sprawie: ustanowienia nagrody „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 18 lipca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Z 1990 r. Nr 30, poz. 179) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się nagrodę „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”.

§ 2. Nagroda przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia w służbie w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

§ 3. Nagrodę przyznaje komisja w składzie:
- Dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Poznańskiego,
- Dwóch przedstawicieli Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady, Powiatu Poznańskiego,
- Dwóch przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

§ 4. Zasady wyboru przez komisję „Najlepszego Dzielnicowego Powiatu Poznańskiego” zawiera Regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wysokość kwoty przeznaczonej na nagrodę ustalana jest corocznie w budżecie powiatu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek NowakowskiUzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/164/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2000 roku

W celu wspierania pozytywnego wizerunku dzielnicowego i podniesienia jego rangi społecznej w obliczu wzrastającej przestępczości, istnieje potrzeba promowania i premiowania najlepszych dzielnicowych. Istotną rolę wśród funkcjonariuszy Policji spełnia dzielnicowy – policjant pierwszego kontaktu. Jako gospodarz rejonu powinien utrzymywać kontakty z mieszkańcami oraz osobami, które z racji wykonywanego zawodu i pełnionej funkcji, a także w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego, w tym na podejmowanie skutecznych działań, zapobiegających popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Ustanowienie na szczeblu powiatu nagrody „Dzielnicowy roku powiatu poznańskiego” stworzy element współzawodnictwa między funkcjonariuszami, sprzyjając działaniom na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście.

 

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-26
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-26 12:02
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 08:45

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8218
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 09:02
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35