BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr XXI/169/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2000r.

w sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Józefa Neubauera.

Uchwała Nr XXI/170/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2000r .

w sprawie:
wstąpienia w miejsce zmarłego radnego Pana Józefa Neubauera kandydata z tej samej listy, który w wyborach do Rady Powiatu uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

Uchwała Nr XXI/171/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr III/15/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17 grudnia 1998 r.
w sprawie powołania Komisji Transportu, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.

Uchwała Nr XXI/172/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr III/16/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XXI/173/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

Uchwała nr XXI/174/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr III/14/98 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr XXI/175/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2000r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2000.

Uchwała Nr XXI/176/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2000r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/24/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r., dotyczącej określenia zasad ustalenia wysokości i wypłaty diet dla radnych Powiatu Poznańskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Uchwała nr XXI/177/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2000r.

w sprawie: wynagrodzenia Starosty Poznańskiego.

Uchwała nr XXI/178/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2000r.

w sprawie: szczegółowych zasad gospodarowania pomieszczeniami, wyposażeniem i sprzętem likwidowanego Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. w Poznaniu.

Uchwała Nr XXI/179/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2000r.

w sprawie: założenia w 3 letniego Technikum Handlowego w Mosinie.

Banery