BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV/20/99
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 stycznia 1999 r.

 

w sprawie: ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 2 ust. 4 i 5, art. 12 ust. 1, art. 19, art. 40 ust. li 2, art. 42 ust. 1, art.43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wzorcowego statutu powiatu (Dz. U. Nr 146, poz. 957) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się statut Powiatu Poznańskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznikiem Nr 1* do statutu Powiatu Poznańskiego jest mapa w skali 1 : 500 000 określająca granice terytorialne Powiatu.
2. Załącznikiem Nr 2 do statutu Powiatu Poznańskiego jest Regulamin Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Załącznik Nr 1*(mapa) do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-06
  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-10-06 12:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 12:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13822
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-15 12:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-22 10:44