BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1079/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lipca 2005r.

w sprawie:
zlecenia Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o. przeprowadzenia wywiadów kwestionariuszowych z przedsiębiorcami z Powiatu Poznańskiego, których wyniki posłużą do celów promocyjnych powiatu.
Uchwała Nr 1080/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lipca  2005r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu z możliwością składania ofert częściowych.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-07-27 14:32
Uchwała Nr 1081/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lipca 2005r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego, ul. Jackowskiego 18.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-07-27 14:15
Uchwała Nr 1082/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lipca 2005r.

 w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Ogólnokształcącego w przetargu nieograniczonego na termomodernizację Liceum Kórniku, ul. Poznańska 2. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-07-27 12:41
Uchwała Nr 1083/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lipca 2005r. 

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na terrnomodemizację budynków Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-07-25 15:32
Uchwała Nr 1084/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lipca 2005r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu, ul. Podgórna 12.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.

 

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-07-25 15:38
Uchwała Nr 1085/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lipca 2005r.
 
 w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 83.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-07-25 15:51
Uchwała Nr 1086/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lipca 2005r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację Liceum Ogólnokształcącego Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-07-21 13:30
Uchwała Nr 1087/05
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lipca 2005r.
 
w sprawie:
wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Kórnik.
Uchwała Nr 1088/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lipca 2005r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1089/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lipca 2005r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1090/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lipca 2005r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Banery