BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1099/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lipca 2005r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na zakup kostki brukowej z przeznaczeniem dla Gminy Kostrzyn - Szkoły Podstawowej w Kostrzynie na wykonanie części placu miasteczka edukacji komunikacyjnej, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uchwała Nr 1100/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lipca 2005r. 

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Rokietnicy oraz filii w Poznaniu przy ul. Rubież 20.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-08-18 11:06
Uchwała Nr 1101/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lipca 2005r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Mosinie.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-08-22 13:08
Uchwała Nr 1102/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lipca 2005r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Domu Dziecka w Kórniku - Bninie.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-08-18 11:14
Uchwała Nr 1103/2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lipca 2005r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-08-18 11:19
Uchwała  Nr 1104/2005 
Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 26 lipca 2005r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-09-09 13:04

Banery