BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXXVI/335/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2005r.

w sprawie:
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

załącznik do uchwały nr XXXVI/335/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 20 grudnia 2005 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XXXVI/335/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 20 grudnia 2005 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2005-12-27 12:57

Uchwała Nr XXXVI/336/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2005r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr VI/46/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" zmienionej uchwałą nr IV/22/II/2002 z dnia 30 grudnia 2002r.

Uchwała Nr XXXVI/337/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2005r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr XIX/167/2000 z dnia 27 czerwca 2000r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Gmin, Powiatów i Województw "Komunikacja" zmienionej uchwałą nr IV/21/II/2002 z dnia 30 grudnia 2002r.

Uchwała Nr XXXVI/338/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wprowadzonych zmian w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2005.

Uchwała Nr XXXVI/339/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2005r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXVI/235/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2005, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Poznańskiego Nr XXXI/289/II/2005 z dnia 15 lipca 2005r. i Nr XXXII/298/II/2005 z dnia 27 września 2005r.

Uchwała Nr XXXVI/340/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2005r.

w sprawie:
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.

Uchwała Nr XXXVI/341/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2005r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Uchwała Nr XXXVI/342/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2005r.

w sprawie:
uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Banery