BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1928/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 9 listopada 2006r.

 w sprawie: ustalenia projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2007

Na podstawie: art. 32 ust 2 pkt 1, art. 55 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r. nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002r nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568,z 2004r. nr 102, poz. 1055) oraz art. 179, 180 i 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami: z roku 2006 Dz. U. nr 45, poz. 319, Dz. U. nr 104, poz. 708, Dz. U. nr 170, poz. 1217 i 1218). Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

 

§ 1.Ustala się projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2007 określony w projekcie uchwały budżetowej Rady Powiatu Poznańskiego wraz z załącznikami od numeru 1 do 12 i objaśnieniami oraz projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

§ 2. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego, na rok 2007 wraz z prognozą kwoty długu, projektem planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i informacją o stanie mienia komunalnego, postanawia się przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu Poznańskiego.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta ­- Jan Grabkowski

Wicestarosta ­- Tomasz Łubiński

Członek Zarządu ­- Ewa Dalc 

 

SPIS TREŚCI                                                                                                      

1. Projekt uchwały budżetowej na 2007 rok, str. 3-5
2. Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego, str.6-13
3. Załącznik nr 1 A - Źródła dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego, str.14-17
4. Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego str. 18-24
5. Załącznik nr 3 - Wydatki na wynagrodzenia i pochodn wynagrodzeń ,str. 25-26
6. Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Poznańskiego ,str. 27-30
7. Załącznik nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Poznańskiego dla jest na mocy zawartych porozumień, str. 31
8. Załącznik nr 6 - Wydatki majątkowe, str. 32-33
9. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody, str. 34
10. Załącznik nr 8 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, str. 35
11. Załącznik nr 9 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym str. 36
12. Załącznik nr 10 - Gospodarstwa pomocnicze, str. 37
13. Załącznik nr 11 - Wieloletnie Programy Inwestycyjnem, str.38-40
14. Załącznik nr 12 - Wydatki na programy realizowane z Funduszy Pomocowych,  str. 41-42
15. Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2007 str. 43-100

Do projektu budżetu na 2007 rok dołączono również:

1) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej

2) Prognoza spłaty długu

3) Informacja o stanie mienia komunalnego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-10 12:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-05 09:20
Załączniki do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2007
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-11-17 14:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2006-11-17 14:44

drukuj całą stronę

Banery