BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Archiwum - rok 2014


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wydania decyzji zatwierdzenia pozwolenia na przebudowę ulicy Modrzewiowej i ulicy Leszczynowej w Gruszczynie  wraz ze zjazdami do posesji, na działkach o nr ewid. 233/1, 233/9, 233/17, 233/18, 233/27, 233/48, 233/49, 233/55, 233/63 i 241/8 - obręb Gruszczyn, gmina Swarzędz. (AB.6740.6.458.2014.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
  data wytworzenia: 2014-11-05
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-11-07 14:41

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie możliwości zapoznania się z całością akt sprawy nr AB.6740.13.305.2014.X, dotyczących wydania decyzji pozwolenia na budowę: budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Poznańskiej na odcinku od Figury do granicy z miastem Poznań w m. Czapury, ul. Poznańska, Kręta, Dębowa, Świerkowa, gm. Mosina.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
  data wytworzenia: 2014-10-29
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-10-30 12:28
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-21 11:33

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 października 2014r. w sprawie wydania decyzji pozwolenia na przebudowę ulicy Modrzewiowej i ulicy Leszczynowej w Gruszczynie  wraz ze zjazdami do posesji, na działkach o nr ewid. 233/1, 233/9, 233/17, 233/18, 233/27, 233/48, 233/49, 233/55, 233/63 i 241/8 - obręb Gruszczyn, gmina Swarzędz. (AB.6740.6.458.2014.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
  data wytworzenia: 2014-10-14
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-10-15 14:21
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-21 11:39

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9.10.2014r. o odmowie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/2012 z dnia 30 maja 2012r.(znak: WD.6740.5.2012).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2014-10-09
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-10-09 07:00
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-21 11:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7.10.2014r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak: WD.6740.16.2013.MA), na rozbudowę drogi powiatowej w m.Skórzewo od ul. Malwowej do ulicy Zakręt, gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2014-10-07
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-10-07 15:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 października 2014r. dot. zawiadomienia o wydaniu 29 września 2014r. postanowienia  o sprostowaniu decyzji nr 11/2014 z dnia 23 września 2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy J. Brzechwy w Luboniu wraz z rozbudową ulic Konarzewskiego i S. Okrzei” (znak: WD.6740.14.2014.MA), w zakresie oczywistej omyłki pisarskiej.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2014-10-01
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-10-01 07:00
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-21 11:41

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie wydania decyzji pozwolenia na przebudowę ulicy Modrzewiowej i ulicy Leszczynowej w Gruszczynie  wraz ze zjazdami do posesji, na działkach o nr ewid. 233/1, 233/9, 233/17, 233/18, 233/27, 233/48, 233/49, 233/55, 233/63 i 241/8 - obręb Gruszczyn, gmina Swarzędz. (AB.6740.6.458.2014.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
  data wytworzenia: 2014-09-26
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-09-30 10:28
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-21 11:41

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 września 2014r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 11/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy J. Brzechwy w Luboniu wraz z rozbudową ulic Konarzewskiego i S. Okrzei”.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2014-09-26
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-09-26 07:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 15 września 2014r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 322018P w Swadzimiu - etap I”.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
   data wytworzenia: 2014-09-15
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
   data publikacji: 2014-09-11 13:00
  • zmodyfikował: Agata Poleska
   ostatnia modyfikacja: 2020-12-21 11:42

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 6/2014 z dnia 12 czerwca 2014r. (znak WD.6740.8.2014.MA) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi na odcinku od ulicy Mechowskiej w m. Gruszczyn, gm. Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
 

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-09-01 10:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-17 11:07

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 sierpnia 2014r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy J. Brzechwy w Luboniu wraz z rozbudową ulic Konarzewskiego i S. Okrzei”, gmina Luboń, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2014-08-18
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-08-18 09:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-21 11:43

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 04 sierpnia 2014r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 322018P w Swadzimiu – ETAP I”, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Malec
  data wytworzenia: 2014-08-04
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2014-08-04 14:36
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-21 11:43

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 04 sierpnia 2014r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Kolejowej w Owińskach – zatoka autobusowa”, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Malec
  data wytworzenia: 2014-08-04
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2014-08-04 14:36

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 lipca 2014r. dot. zawiadomienia o  wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Krętej wraz z odwodnieniem w Puszczykowie", gmina Puszczykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Malec
  data wytworzenia: 2014-07-30
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2014-07-30 15:00
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-30 14:59

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego pozwolenia na budowę ulicy Liliowej (odcinek od ul. Św. Rocha do ul. Storczykowej) i ulicy Storczykowej (odcinek od ul. Liliowej do ul. Irysowej) wraz z kanalizacją deszczową i ze zjazdami do posesji, na działkach o nr ewid. 392/106, 393/53, 393/92, 838, 894, 942, 392/243 - obręb Wielka Wieś, gmina Buk. (AB.6740.17.77.2014.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
  data wytworzenia: 2014-07-16
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-07-17 08:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 lipca 2014r. dot. zawiadomienia o  wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi od ul. Ks. Majcherka w Dopiewie do ul. Osiedle w Dopiewcu", gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2014-07-17
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-07-17 07:42
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-21 11:44

następna strona »

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3074
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-21 11:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00