BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Archiwum - rok 2019


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 grudnia 2019 r., dotyczące wydania dnia 29 listopada 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 50/2019 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Bez nazwy łączącej ul. Polną z ul. Mieszka I wraz z odwodnieniem w m. Krosno, gm. Mosina (WD.6740.75.2019.ST.).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-12-19 13:42

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., dotyczące wydania dnia 16 grudnia 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 52/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Stawnej w Komornikach wraz z oświetleniem” z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności WD.6740.77.2019.MA.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-12-19 07:55

Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. na postawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) – o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, Stawy Kiszkowskie PLH300050 i Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 1. na podstawie art. 28 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.) oraz zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186, ze zm.)
  o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Swędrni PLH300034, Dolina Miały PLH300042, Dolina Wełny PLH300043 i Dębowa Góra PLH300055.

 

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-12-17 10:23

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 grudnia 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Cisowej w Gruszczynie, Gmina Swarzędz, znak sprawy: WD.6740.84.2019.ST.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-12-13 12:59

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 grudnia 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 332032P w miejscowości Czmoniec na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 do drogi powiatowej nr 2464 P (WD.6740.83.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-12-13 12:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wydania odmownej decyzji pozwolenia na przebudowę  ulicy Rumiankowej i ulicy Mirtowej w Gruszczynie, gmina Swarzędz.  (AB.6740.6.523.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlane

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-12-11 11:55

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 09 grudnia 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa ulicy Kanałowej w Stęszewie (WD.6740.96.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-12-11 10:08

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 05 grudnia 2019r. o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Juranda w Luboniu (znak: WD.6740.53.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-12-09 10:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 03 grudnia 2019 r., dotyczące wydania dnia 28 października 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 44/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ulicy Podgórnej w Czerwonaku” WD.6740.46.2019.MA.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-12-05 15:31

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 grudnia 2019 r., dotyczące korekty wniosku w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasiniu oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie (WD.6740.85.2018.EK)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-12-04 10:26

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 listopada 2019 r., dotyczące  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie (WD.6740.94.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-12-02 09:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2019 r., dotyczące wydania decyzji (znak IR-III.7821.15.2018.4) uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiego nr 17/2018 z dnia 17.07.2018 r. (znak WD.6740.21.2018.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej nr 2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie), gmina Komorniki

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-11-28 07:53

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 listopada 2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk-Szewce odc. od km 0+ 015,57 do km 1+ 315,00 i włączenie na skrzyżowaniu w km 2+214,77 (WD.6740.82.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-11-25 13:57

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 22 listopada 2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Stawnej w Komornikach wraz z oświetleniem” i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia (WD.6740.77.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-11-25 13:46

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 listopada 2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego i rozbiórce istniejącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna w pasie drogi powiatowej nr 2393P ul. Gnieźnieńska w m. Murowana Goślina (WD.6740.70.2019.EK) i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-11-20 14:45

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi gminnej ulicy Wrzosowej w Borówcu, gmina Kórnik.  (AB.6740.10.504.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlane

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-11-20 09:31

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 15 listopada 2019 r., dotyczące wydania dnia 8 listopada 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie w ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 322011P Lusówko - Sierosław (WD.6740.66.2019.EK) z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-14 09:27

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 15 listopada 2019 r., dotyczące wydania dnia 12 listopada 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 49/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Jaśminowej w Rokietnicy (WD.6740.73.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-14 09:27
 • zmodyfikował: Przybylska Julia
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-16 13:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 listopada 2019 r., dotyczące wydania dnia 07 listopada 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 47/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Malinowej w m. Przeźmierowo, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.72.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-14 09:27
 • zmodyfikował: Przybylska Julia
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-16 13:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ul. Rumiankowej i ulicy Mirtowej w Gruszczynie, gmina Swarzędz, informuje się o prawie zapoznania z aktami sprawy, dotyczącymi wydania pozwolenia j.w.  (AB.6740.06.523.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-11-15 14:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego, że dnia 31.10.2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu została przekazana skarga na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.08.2019 r. (znak IR-III.7821.10.2019.4) utrzymującą w mocy decyzję Nr 26/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 28.06.2019 r. (znak WD.6740.38.2018.EK) odmawiającą uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego Nr 26/2018 z dnia 24.09.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Żniwnej i Zbożowej w Kicinie, gm. Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie, wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Łukasz Michalski
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-11-14 10:34

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 listopada  2019 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Bez nazwy łączącej ul. Polną z ul. Mieszka I wraz z odwodnieniem w m. Krosno WD.6740.75.2019.ST.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-11-14 08:04

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu zażalenia od postanowienia Starosty Poznańskiego z dnia 23.10.2019 r. znak WD.6740.2.2018.MA o odmowie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27 lutego 2018 r. Starosty Poznańskiego nr 4/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego ul. Dworcowej w m. Złotniki, gmina Suchy Las, polegającej na budowie chodnika, drogi rowerowej oraz ciągu pieszo – rowerowego na doc. od km 0+673 do ulicy Łagiewnickiej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.2.2018.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-11-14 07:51

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 06 listopada 2019 r. o wydaniu dnia 05 listopada 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 46/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku”, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności WD.6740.67.2019.MA.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-11-12 11:19

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 06 listopada 2019 r., dotyczące wydania dnia 31 października 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 45/2019 o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie, gmina Dopiewo, znak sprawy (WD.6740.58.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-11-12 11:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 października 2019 r. o wydaniu przez Starostę Poznańskiego dnia 21 października 2019 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej, przebudowę drogi powiatowej nr 2490P, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo (WD.6740.74.2019.EK), do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-11-06 13:42

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 23 września 2019 r. nr 37/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Dopiewo - budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej” z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak sprawy WD.6740.60.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-11-05 12:05

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 października 2019 r., dotyczące wydania dnia 16 października 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 43/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowa ulicy Juranda w Luboniu (WD.6740.53.2018.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-10-30 15:16

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ul. Wrzosowej w miejscowości Borówiec, gmina Kórnik, informuje się o prawie zapoznania z aktami sprawy, dotyczącymi wydania pozwolenia j.w.  (AB.6740.10.505.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-10-24 14:59

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 października 2019 r., dotyczące korekty wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 322011P Lusówko - Sierosław (WD.6740.66.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-10-22 13:15

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 15 października 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi w Trzaskowie (ulica bez nazwy) pomiędzy ul. Golfową a ul. Wypoczynkową WD.6740.78.2018.EK.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-10-21 08:57

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego Z dnia 16 października 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej pn. „Budowa ulicy Stawnej w Komornikach wraz z oświetleniem” WD.6740.77.2019.MA.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-10-21 08:53

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 października 2019 r., dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku” i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia (WD.6740.67.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-10-21 08:49

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego Z dnia 16 października 2019 r. o wydaniu dnia 8 października 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 42/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowie (WD.6740.52.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-10-21 08:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 października 2019 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ul. Bratniej, Botanicznej i Słonecznej w Skórzewie, gmina Dopiewo.  (AB.6740.16.435.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-10-18 15:15

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ul. Wiosennej, Letniej, Jesiennej, Wakacyjnej w Skórzewie, gmina Dopiewo.  (AB.6740.16.436.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-10-18 15:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 października 2019 r., dotyczące wydania dnia 3 października 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 40/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Swarzędzkiej w Kicinie (od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej) (WD.6740.27.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-10-10 11:25

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 07 października 2019 r., dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie „Budowie ulicy Podgórnej w Czerwonaku” i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia (WD.6740.46.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-10-10 11:22

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 08 października 2019 r., dotyczące wydania dnia 07 października 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 41/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Górków w Swarzędzu” z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności WD.6740.10.2019.MA.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-10-10 11:03

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 października 2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ul. Rumiankowej i Mirtowej w Gruszczynie, gmina Swarzędz, informuje się o prawie do czynnego udziału w sprawie.  (AB.6740.06.523.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-10-09 12:32

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 października 2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ul. Wrzosowej w Borówcu, gmina Kórnik, informuje się o prawie zapoznania z aktami sprawy, dotyczącymi wydania pozwolenia j.w.  (AB.6740.10.504.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-10-07 15:07

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 października 2019r ., dotyczące wydania dnia 30 września 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 38/2019 o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Polnej w Skórzewie (WD.6740.37.2019.EK.).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-10-07 09:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 października 2019 r., dotyczące wydania decyzji nr 39/2019 z dnia 01.10.2019 r. o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 25/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wysokiej w Dopiewie wraz z oświetleniem, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-10-07 09:27

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ul. Bratniej, Botanicznej i Słonecznej w Skórzewie, gmina Dopiewo, informuje się o prawie zapoznania z aktami sprawy, dotyczącymi wydania pozwolenia j.w.  (AB.6740.16.435.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-10-03 13:58

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 września 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Malinowej w m. Przeźmierowo WD.6740.72.2019.MA.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-10-02 15:27

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego  z dnia 30 września 2019 r., dotyczące wydania dnia 23 września 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 37/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Dopiewo - budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej” z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności WD.6740.60.2019.MA.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-10-02 15:24

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 września 2019r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej, przebudowę drogi powiatowej nr 2490P, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo (WD.6740.74.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-30 12:09

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 września 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Jaśminowej w Rokietnicy WD.6740.73.2019.EK.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-30 12:02

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 września 2019 r., dotyczące wydania dnia 13 września 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 35/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P – ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach oraz budowie ścieżki rowerowej i chodnika, gmina Czerwonak, WD.6740.26.2019.ST.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-30 11:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ul. Wiosennej, Letniej, Jesiennej, Wakacyjnej w Skórzewie, gmina Dopiewo, informuje się o prawie zapoznania z aktami sprawy, dotyczącymi wydania pozwolenia j.w.  (AB.6740.16.436.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-09-27 08:16

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 września 2019 r., dotyczące wydania dnia 24 września 2019 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. nr 35/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką, gmina Rokietnica (WD.6740.47.2018.EK)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-26 14:47

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 września 2019 r., dotyczące wydania dnia 19 września 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 36/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Żytniej w Plewiskach wraz z odwodnieniem i oświetleniem z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.54.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-26 14:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 września 2019 r., dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 31.05.2019r. Pana Krzysztofa Szczepaniaka pełnomocnika Wójta Gminy Dopiewo, uzupełnionego w dn. 30.07.2019 r. (data wpływu), w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia (WD.6740.58.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-26 14:29

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 września 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego i rozbiórce istniejącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna w pasie drogi powiatowej nr 2393P ul. Gnieźnieńska w m. Murowana Goślina (WD.6740.70.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-24 10:26

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 września 2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 18.03.2019 r. (data wpływu), Pana Mariusza Walczaka pełnomocnika Wójta Gminy Czerwonak, uzupełnionego w dn. 07.05.2019 r. (data wpływu), w sprawie WD.6740.27.2019.EK. dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Swarzędzkiej w Kicinie (od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-18 14:57

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 września 2019 r. dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowie (WD.6740.52.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-18 14:52

Obwieszczenie


Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 września 2019 r., dotyczące korekty wniosku z dnia 13.09.2019 r., do wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 15.01.2019 r. (data wpływu), uzupełnionego w dn. 01.03.2019r. i 04.03.2019 r. (data wpływu), na podstawie którego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ul. Górków w Swarzędzu” (WD.6740.10.2019.MA)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-14 09:27

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ul. Bratniej, Botanicznej i Słonecznej w Skórzewie, gmina Dopiewo.  (AB.6740.16.435.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-09-17 11:00

Obwieszczenie


Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 września 2019 r., dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 14.06.2019 r., (data wpływu) o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowie ulicy Juranda w Luboniu (WD.6740.53.2019.EK), uzupełnionego w dniu 11.09.2019 r. (data wpływu), i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-16 14:16

Obwieszczenie


Obwieszczenie Star5osty Poznańskiego z dnia 06 września 2019 r., dotyczące wydania dnia 30 sierpnia 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 34/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności WD.6740.42.2019.EK.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-13 11:59

Obwieszczenie


Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 05 września 2019 r., dotyczące wydania dnia 26 sierpnia 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 33/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Rolnej w Kicinie z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności WD.6740.39.2019.EK.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-13 11:52

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06.09.2019 r., dotyczące wydania dnia 05.09.2019 r. decyzji Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.29.2018.4) o odmowie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego Nr 24/2018 z dnia 12.09.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym (rozbudowa drogi gminnej nr 322042P), powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-13 10:25

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ul. Wiosennej, Letniej, Jesiennej i Wakacyjnej w Skórzewie, gmina Dopiewo.  (AB.6740.16.436.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-09-10 09:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r., dotyczące wydania dnia 30 sierpnia 2019 r. decyzji Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.10.2019.4) utrzymującej w mocy decyzję Starosty Poznańskiego Nr 26/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. (znak WD.6740.38.2018.EK) odmawiającą uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego Nr 26/2018 z dnia 24 września 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Żniwnej i Zbożowej w Kicinie, gm. Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-09 15:06

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 września 2019 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ul. Rolnej w Tarnowie Podgórnym, gmina Tarnowo Podgórne, informuje się o prawie zapoznania z aktami sprawy, dotyczącymi wydania pozwolenia j.w.  (AB.6740.18.409.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-09-04 14:46

Obwieszczenie


Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 03 września 2019 r., dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Dopiewo - budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej” i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia (WD.6740.60.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2019-09-05
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-14 09:27
 • zmodyfikował: Przybylska Julia
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-05 07:50

Obwieszczenie


Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r., dotyczące wydania dnia 23 sierpnia 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 32/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zamkowej, Adama Mickiewicza i Nowy Świat w Swarzędzu z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, nr sprawy: WD.6740.41.2019.ST.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-03 12:49
 • zmodyfikował: Przybylska Julia
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-03 12:49

Obwieszczenie


Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r., dotyczące wydania dnia 14 sierpnia 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 31/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa długości 1120m, gmina Komorniki, powiat poznański, województwo wielkopolskie, nr sprawy: WD.6740.50.2019.ST.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-03 12:53

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Żytniej w Plewiskach wraz z odwodnieniem i oświetleniem (WD.6740.54.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-02 12:05

Obwieszczenie


Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku” (WD.6740.67.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-09-02 11:52

Obwieszczenie


Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r., dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2407P – ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach oraz budowa ścieżki rowerowej i chodnika, gmina Czerwonak (WD.6740.26.2019.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-08-30 10:48

Obwieszczenie


Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 322011P Lusówko - Sierosław (WD.6740.66.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-08-30 10:33

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r., dotyczące wydania dnia 8 sierpnia 2019r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 29/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Cisowej w Skórzewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem, powiat poznański, województwo wielkopolskie z rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.17.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-08-28 14:34

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r., dotyczące wydania dnia 13 sierpnia 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 30/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2406P na skrzyżowaniu z ul. Północną i Południową wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Promnice, gmina Czerwonak z rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.8.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-08-28 14:26
 • zmodyfikował: Przybylska Julia
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-28 14:29

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.08.2019 r., dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 17.07.2018 r. (znak WD.6740.21.2018.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wlotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie), gmina Komorniki, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-08-26 09:34

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego Z dnia 13 sierpnia 2019r. (data wpływu), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Szkółkarskiej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w Suchym Lesie” WD.6740.62.2019.MA.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2019-08-14
 • opublikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  data publikacji: 2020-01-14 09:27

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie, gmina Czerwonak (WD.6740.42.2019)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2019-08-12
 • opublikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  data publikacji: 2019-08-12 13:28

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06.08.2019r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego nr 36/20178 z dnia 28.12.2017r. (WD.6740.54.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej Lusowo-Tarnowo Podgórne przy ul. Wierzbowej w ciągu drogi powiatowej nr 2420P.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2019-08-12
 • opublikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  data publikacji: 2019-08-12 13:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ul. Rolnej w Tarnowie Podgórnym, gmina Tarnowo Podgórne, na odcinku od ul. Zbożowej do Wschodniej Obwodnicy Tarnowa Podgórnego, na terenie działek o numerze ewidencyjnym: 653/5, 653/20, 654/5, 654/7, 655/15, 648/4.  (AB.6740.18.409.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Juranda w Luboniu, gmina Luboń  (WD.6740.53.2019).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2019-08-08
 • opublikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  data publikacji: 2020-01-14 09:27
 • zmodyfikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-07 15:32

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Rolnej w Kicinie (WD.6740.39.2019).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2019-08-08
 • opublikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  data publikacji: 2019-08-07 15:06
 • zmodyfikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-07 15:22

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i odmowie pozwolenia na budowę ulicy Wioślarskiej w Lusówku, gmina Tarnowo Podgórne wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudowy przepustu i usunięcia kolizji teletechnicznych. (AB.6740.18.301.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 lipca 2019 r. o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2019r. nr 26/2019 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 26/2018 z dnia 24 września 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Żniwnej i Zbożowej w Kicinie, gm. Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie (znak: WD.6740.38.2018.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2019-08-05
 • opublikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  data publikacji: 2020-01-14 09:27
 • zmodyfikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-07 15:33

Obwieszczenie

Starosty Poznańskiego z dnia 02 sierpnia 2019 r., o wydaniu dnia 30 lipca 2019r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 28/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Czereśniowej (droga gminna) od km 1+099 do km 1+117,70 (Etap IIB) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Dworcową (droga powiatowa nr 2061P) w miejscowości Golęczewo, Gmina Suchy Las wykonywana w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las” (WD.6740.45.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2019-08-05
 • opublikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  data publikacji: 2020-01-14 09:27
 • zmodyfikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-07 15:34

Obwieszczenie

Starosty Poznańskiego  z dnia 02 sierpnia  2019 r., dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie WD.6740.58.2019.MA.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2019-08-05
 • opublikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  data publikacji: 2020-01-14 09:27
 • zmodyfikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-07 15:34

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i odmowy pozwolenia na budowę dot. budowy ul. Zbożowej w Tarnowie Podgórnym, gmina Tarnowo Podgórne.(AB.6740.18.269.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-07-29 16:18

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 lipca 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:” Rozbudowa ulicy Zamkowej, Adama Mickiewicza i Nowy Świat w Swarzędzu, znak sprawy: WD.6740.41.2019.ST.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-07-29 15:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 lipca 2019 r., dotyczące zawiadomienia o korekcie wniosku na podstawie którego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2406 P na skrzyżowaniu z ul. Północną i Południową wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Promnice, gmina Czerwonak (WD.6740.8.2019.EK).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-07-29 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 09:58

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 lipca 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Dopiewo - budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej" (WD.6740.60.2019.MA).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-14 09:27
 • zmodyfikował: Przybylska Julia
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 14:51

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 lipca 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowie (WD.6740.52.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-14 09:27
 • zmodyfikował: Przybylska Julia
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-26 07:36

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 lipca 2019 r., dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Cisowej w Skórzewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem (WD.6740.17.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-14 09:27
 • zmodyfikował: Przybylska Julia
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-24 07:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2019 r. Starosty Poznańskiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa długości 1120m  (znak sprawy: WD.6740.50.2019.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-07-19 11:59

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji nr 20/2019 z dnia 23 maja 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach – etap II, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie (znak: WD.6740.16.2019).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-07-19 11:46

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie pozwolenia na budowę odcinka ulicy Wioślarskiej w Lusówku, informuje o prawie do zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania pozwolenia j.w. oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji.(AB.6740.18.301.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-07-17 15:05

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie z dnia 04 lipca 2019 r., dotyczące wydania dnia 03 lipca 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 27/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Łanowej oraz ulicy Kłosowej (na odcinku 0+022,5 od ulicy Poznańskiej) w Kicinie z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.18.2019.EK.).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-07-10 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-10 12:20

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 03 lipca 2019 r., dotyczące wydania dnia 28 czerwca 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 26/2019 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 26/2018 z dnia 24 września 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Żniwnej i Zbożowej w Kicinie, gm. Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie (WD.6740.38.2018.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-07-09 00:00
 • zmodyfikował: Przybylska Julia
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-08 14:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 03 lipca 2019 r., dotyczące wydania dnia 27 czerwca 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 25/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wysokiej w Dopiewie wraz z oświetleniem z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.28.2019.EK.).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-07-08 14:28

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie z dnia 02 lipca 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie, gmina Czerwonak (WD.6740.42.2019.EK)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-07-08 00:00

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 lipca 2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie ul. Czereśniowej (droga gminna) od km 1+099 do km 1+117,70 (Etap IIB) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Dworcową (droga powiatowa nr 2061P) w miejscowości Golęczewo, Gmina Suchy Las wykonywana w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las” (WD.6740.45.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-07-02 14:14
 • zmodyfikował: Przybylska Julia
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-02 14:23

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2019 r. o wydaniu dnia 13 czerwca 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 23/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Moniuszki w Puszczykowie z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.29.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-07-01 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2019r. o wydaniu dnia 14 czerwca 2019r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 24/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2489P wraz z przepustem na rzece Głuszynka, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, nr sprawy: WD.6740.25.2019.ST

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2019-06-28 14:35
 • zmodyfikował: Przybylska Julia
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 14:55

następna strona »

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1855
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-05-05 12:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 11:12