BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 września 2021 r. o wydaniu dnia 14 września 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 26/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Strumykowej, Jowisza, Tęczowej, Porankowej i Księżycowej w Skórzewie”, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.29.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-09-27 12:39

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 września 2021 r. o wydaniu dnia 14 września 2021 r, postanowienia Starosty Poznańskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Dąbrówka – dokumentacja projektowa dla budowy drogi wzdłuż torów na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Widok”, gmina Dopiewo, (znak: WD.6740.38.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-09-27 12:23

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dnia 23 września 2021 r. o wydaniu dnia 14 września 2021 r, postanowienia Starosty Poznańskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie/przebudowie pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica polegającej na rozbudowie ciągu pieszo – rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną, (znak: WD.6740.36.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-09-27 12:20

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 września 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowie ul. Gwarnej w ramach zadania pn. „Program Centrum – Etap I – Przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa”: (znak: WD.6740.40.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-09-27 12:16

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 września 2021 r. o wydaniu dnia 21 września 2021 r. decyzji Wojewody Wielkopolskiego (znak: IRIII.7821.2.2021.13) uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiego Nr 42/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. (znak: WD.6740.31.2020.ST) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Dębowej w Dębogórze poprzez budowę chodnika od działki nr 35 do skrzyżowania z ulicą Leśną, i orzekająca w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy (znak: IR-III.7821.2.2021.13).

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Paulina Iracka
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-09-24 14:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej nr G331052P - ul. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej” (znak: WD.6740.46.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-09-23 07:26

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Podgórnej w Wirach (znak: WD.6740.49.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-09-22
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 września 2021 r. o wydaniu dnia 10 września 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 24/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 322020P ul. Kasztanowej w m. Chyby z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.17.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-09-22
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego nr 33/2020 z dnia 5 października 2020 r. (znak: WD.6740.4.2020.MA) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych: ul. Polnej od km 0+229,49 do km 0+348,00 oraz ul. Kwiatowej od km 0+000,00 do km 0+207,00 i od km 0+533,80 do km 0+544,72 (odc. od ul. Lipowej do ul. Polnej) oraz ul. Kwiatowej od km 0+000,00 do km 0+302,75 (odc. od ul. Polnej do ul. Czereśniowej) w miejscowości Golęczewo, Gmina Suchy Las, wykonywanej w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las” (znak: IR-III.7821.24.2020.13).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Paulina Iracka
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-09-21 12:29

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 września 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej ul. Świerkowej – droga gminna 319320P w m. Zielątkowo” (znak: WD.6740.30.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-09-21
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Porannej w miejscowości Plewiska (znak: WD.6740.44.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-09-20 14:22

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 września 2021 r. o wydaniu dnia 16 września 2021 r. postanowienia Starosty Poznańskiego o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 13 lipca 2020 r. nr 20/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Polskiej w Zalasewie”, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.93.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-09-20 13:08

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 września 2021 r. o wydaniu dnia 3 września 2021 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 15 czerwca 2021 r. nr 15/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Grabowej, Jodłowej i Akacjowej polegającej na ich utwardzeniu wraz z odwodnieniem oraz budową kanalizacji teletechnicznej w m. Mosina (znak: WD.6740.2.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-09-16 11:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 września 2021 r. o wydaniu dnia 10 września 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 25/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz, na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej” z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.27.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Platynowej wraz z rozbudową ul. Szamotulskiej w m. Baranowo” (znak: WD.6740.41.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 września 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa i Rozbudowa ul. Budzyńskiej wraz z odwodnieniem w Mosinie” (znak: WD.6740.50.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 września 2021 r. o wydaniu dnia 3 września 2021 r. decyzji Wojewody Wielkopolskiego (znak: IRIII.7821.15.2018.4) o odmowie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2019 r. (znak: IR-III.7821.15.2018.4) uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiego Nr 17/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. (znak WD.6740.21.2018.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie), gmina Komorniki, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Wojewoda Wielkopolski

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Łukasz Michalski
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-09-13 09:07

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 września 2021 r. o wszczxęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Promowej w Czapurach (znak: WD.6740.50.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-09-13
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Nad Żabinką w Luboniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla odprowadzenia wód deszczowych (znak: WD.6740.43.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-09-10 08:24

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 września 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 21.04.2021 r. o zezwoleniu na relalizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Dojazd i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści roztrzygnięcia (znak: WD.6740.22.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-09-06 09:42

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Skórzewo- budowa chodnika z odwodnieniem wzdłuż ulicy Batorowskiej – od ulicy Wiosennej do granicy administracyjnej gminy Dopiewo” (znak: WD.6740.52.2020.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-09-02
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiiego z dnia 23 sierpnia 2021 r. o wydaniu dnia 4 sierpnia 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 20/2021 o zmianie ostatecznej decyzję Starosty Poznańskiego nr 37/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi gminnej 322003P – etap II: od nieruchomości nr 285/6 w m. Tarnowo Podgórne do ul. Lipowej w m. Kokoszczyn w zakresie uchylenia projektu podziału działki oraz zatwierdzenia nowego projektu podziału dla działki nr ewid. 11/3, arkusz 2, obr. Góra (znak: WD.6740.18.2020.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-08-27 08:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej budowie ulicy Kmicica, Podbipięty, Oleńki w Murowanej Goślinie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej oraz rozbudową oświetlenia drogowego – ETAP I (znak: WD.6740.34.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-08-27 08:51

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2021 r. o wydaniu dnia 9 sierpnia 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 21/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy Północnej w Promnicach (znak: WD.6740.14.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-08-23 15:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2021 r. o zmianie wniosku i zebraniu materiału dowodowego
w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 322020P ul. Kasztanowej w m. Chyby, (znak: WD.6740.17.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-08-20 12:31

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ul. Strumykowej, Jowisza, Tęczowej, Porankowej i Księżycowej w Skórzewie”, (znak: WD.6740.29.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-08-20 12:27

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz, na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej” (znak: WD.6740.27.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-08-20 12:23

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji z dnia 06 lipca 2021 r. nr 16/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy polnej w Skórzewie z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.7.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-08-16
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. o wydaniu dnia 10 sierpnia 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 22/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Daglezjowej i Jodłowej w Rokietnicy (znak: WD.6740.21.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-08-16
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r. o wydaniu dnia 11 sierpnia 2021r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 23/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451 P Strykowo- Modrze, gmina Stęszew z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.24.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-08-16
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wspólnej w Puszczykowie, (znak: WD.6740.12.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-08-13 11:33

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 06 sierpnia 2021 r. o wydaniu dnia 04.08.2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 19/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ul. Kwiatowej w Stęszewie" (znak: WD.6740.20.2021.MA).

Wydział Dróg i Gopodarki Przestrzennej

 • data wytworzenia: 2021-08-09
 • opublikował: Pieczyński Maciej

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 03 sierpnia 2021 r. o wydaniu dnia 02.08.2021 r. postanowienia Starosty Poznańskiego o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 19.04.2021 r. nr 9/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ul. Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie (znak: WD.6740.53.2020.MA).

Wydział Dróg i Gopodarki Przestrzennej

 • data wytworzenia: 2021-08-05
 • opublikował: Pieczyński Maciej

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ul. Nowej w m. Palędzie i w m. Gołuski" (znak: WD.6740.31.2021.MA).

Wydział Dróg i Gopodarki Przestrzennej

 • data wytworzenia: 2021-07-29
 • opublikował: Pieczyński Maciej

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.07.2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 42/2020 z dnia 22.12.2020 r. (znak: WD.6740.31.2020.ST) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Dębowej w Dębogórze poprzez budowę chodnika od działki nr 35 do skrzyżowania z ul. Leśną (znak: IR-III.7821.2.2021.13).

Wojewoda Wielkopolski

 • data wytworzenia: 2021-07-28
 • opublikował: Pieczyński Maciej

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Dąbrówka - dokumentacja projektowa dla budowy drogi wzdłuż torów na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Widok, gmina Dopiewo" (znak: WD.6740.38.2021.ST).

Wydział Dróg i Gopodarki Przestrzennej

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2021-07-27 11:17

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 lipca 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451 P Strykowo- Modrze, gmina Stęszew (znak: WD.6740.24.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Bukowej w m. Walerianowo, gm. Komorniki, (znak : WD.6740.32.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 lipca 2021 r. o wydaniu dnia 21 lipca 2021r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 18/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w miejscowości Wysogotowo” z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.19.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 lipca 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Daglezjowej i Jodłowej w Rokietnicy (znak: WD.6740.21.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2021-07-23
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 19 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną (znak: WD.6740.36.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-07-22 13:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 lipca 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Północnej w Promnicach, (znak sprawy: WD.6740.14.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-07-22 13:51

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania aministracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Dojazd (znak: WD.6740.22.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 lipca 2021 r. o wydaniu dnia 12 lipca 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 17/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej (na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Brzoskwiniowej) w Luboniu, (znak: WD.6740.16.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-07-15 11:26

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. nr 12/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Średzkiej/drogi powiatowej nr 2439P / na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie, gmina Swarzędz wraz z budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-chłonno-odparowującego, oraz budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV z oświetleniem, budową kanału technologicznego, wycinką drzew kolidujących z inwestycją (znak: WD.6740.4.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-07-15 11:23

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 lipca 2021 r. o wydaniu dnia 6 lipca 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 16/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Polnej w Skórzewie, gmina Dopiewo z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.7.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-07-15 11:19

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 lipca 2021 r., o zakończeniu postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia oraz o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie w związku ze wszczętym postępowaniem w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 20 listopada 2020 r. nr 37/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi gminnej 322003P – etap II: od nieruchomości nr 285/6 w m. Tarnowo Podgórne do ul. Lipowej w m. Kokoszczyn (znak: WD.6740.18.2020.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-07-14
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej ul. Świerkowej – droga gminna 319320P w m. Zielątkowo” (znak: WD.6740.30.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-07-05
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Pozanńskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Kwiatowej w Stęszewie” (znak: WD.6740.20.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-07-01 10:10

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w miejscowości Wysogotowo”, (znak: WD.6740.19.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-07-01 10:06

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 15 czerwca 2021 r. o wydaniu dnia 15 czerwca 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 15/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Grabowej, Jodłowej i Akacjowej polegającej na ich utwardzeniu wraz z odwodnieniem oraz budową kanalizacji teletechnicznej w m. Mosina (znak: WD.6740.2.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-06-30 13:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz, na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej” (znak: WD.6740.27.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. o wydaniu dnia 14 czerwca 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 14/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2461P w miejscowości Kamionki w zakresie budowy chodnika (znak: WD.6740.15.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-06-21 11:31

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. o wydaniu dnia 10 czerwca 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 13/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Pogodnej w Czerwonaku z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.5.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-06-21 11:27

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451 P Strykowo- Modrze, gmina Stęszew (znak: WD.6740.24.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-06-21 11:25

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Strumykowej, Jowisza, Tęczowej, Porankowej i Księżycowej w Skórzewie”, (znak: WD.6740.29.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-06-21 11:21

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Polnej w Skórzewie, gmina Dopiewo (znak: WD.6740.7.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. o wydaniu dnia 9 czerwca 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 12/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Średzkiej / drogi powiatowej nr 2439P / na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie, gmina Swarzędz wraz z budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-chłonno-odparowującego, oraz budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV z oświetleniem, budową kanału technologicznego, wycinką drzew kolidujących z inwestycją (znak: WD.6740.4.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-06-14
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 maja 2021 r. o wydaniu dnia 28 maja 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 11/2021 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 38/2020 z dnia 27.11.2020 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie” (znak: WD.6740.10.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-06-02
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Północnej w Promnicach, (znak: WD.6740.14.2021.ST).

Wydział Drog i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 maja 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Grabowej, Jodłowej i Akacjowej polegającej na ich utwardzeniu wraz z odwodnieniem oraz budową kanalizacji teletechnicznej w m. Mosina, (znak: WD.6740.2.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 maja 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej budowie ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej (na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Brzoskwiniowej) w Luboniu (znak: WD.6740.16.20121.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 29 marca 2021 r. nr 6/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Skórzewo - Budowa ulicy Dębowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” (znak: WD.6740.48.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 maja 2021 r. o wydaniu dnia 11 maja 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 10/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ulicę Bukowską i Owsianą w Wysogotowie z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.6.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-05-24 13:05

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 maja 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Pogodnej w Czerwonaku, (znak: WD.6740.5.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-05-24 13:01

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Diaglezjowej i Jodłowej w Rokietnicy (znak:WD.6740.21.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-05-24 12:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Poznańskiego nr 25/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. (znak: WD.6740.28.2019.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wysokiej w Dopiewie wraz z oświetleniem (znak: IR-III.7821.7.2021.13)

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Wojewody Wielkopolskiego Paulina Iracka
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-05-20 08:50

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 maja 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Średzkiej / drogi powiatowej nr 2439P / na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie, gmina Swarzędz wraz z budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-chłonno-odparowującego, oraz budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV z oświetleniem, budową kanału technologicznego, wycinką drzew kolidujących z inwestycją (znak: WD.6740.4.2021.EK)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-05-17 17:06

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12.05.2021 r. o wniesieniu skargi w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 17.07.2018 r. nr 17/2018 (znak: WD.6740.21.2018.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie), gm. Komorniki, powiat poznański, województwo wielkopolskie, w części uchylonej decyzją Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji z dnia 22.11.2019 r. znak IR-III.7821.15.2018.4, w pozostałym zakresie utrzymanej w mocy, zaskarżonej i zakończonej prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5.08.2020 r. (sygn. akt II SA/Po 65/20), oddalającego skargę (znak: WD.6740.21.2018.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-05-17 17:02

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Kwiatowej w Stęszewie”, (znak: WD.6740.20.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-05-12 07:45

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 maja 2021 r. o wydaniu dnia 28 kwietnia 2021 r. postanowienia w sprawie sprostowania decyzji Starosty Poznańskiego nr 35/2019 z dnia 13 września 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P – ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach oraz budowie ścieżki rowerowej i chodnika, gmina Czerwonak (znak: WD.6740.26.2019.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-05-10 14:11
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 09:19

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w miejscowości Wysogotowo”, (znak: WD.6740.19.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 322020P ul. Kasztanowej w m. Chyby (znak : WD.6740.17.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 20 listopada 2020 r. nr 37/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi gminnej 322003P – etap II: od nieruchomości nr 285/6 w m. Tarnowo Podgórne do ul. Lipowej w m. Kokoszczyn (znak: WD.6740.18.2020.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-05-05
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. o wszczęcu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej budowie ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej (na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Brzoskwiniowej) w Luboniu: (znak: WD.6740.16.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-05-04
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. o wydaniu dnia 19 kwietnia 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 9/2021o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie”, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.53.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-04-30 08:32

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wspólnej w Puszczykowie, (znak: WD.6740.12.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. o wydaniu dnia 8 kwietnia 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 8/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.55.2020.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-04-27
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. o wydaniu dnia 29 marca 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 6/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Skórzewo – budowa ulicy Dębowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” (znak: WD.6740.48.2020.MA).

Wydział Drog i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-04-26 15:02

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2461P w miejscowości Kamionki w zakresie budowy chodnika, gmina Kórnik, powiat poznański (znak: WD.6740.15.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-04-22 13:30

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. o wydaniu dnia 7 kwietnia 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 7/2021 o odmowie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 38/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie”, w zakresie zmiany linii rozgraniczających wyznaczonych na podstawie ww. decyzji dla dz. o nr ewid. 357/100 obr. Dąbrowa, powstałej w wyniku podziału dz. o nr ewid. 357/97 na dz. o nr ewid. 357/100 oraz 357/101 obr. Dąbrowa (znak: WD.6740.10.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-04-14 14:22

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. o wydaniu dnia 9 kwietnia 2021 r. postanowienia w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Starosty Poznańskiego nr 38/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie” (znak: WD.6740.10.2020.MA)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzenej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-04-14 14:17

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. o wniesieniu odwołania, od ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. Starosty Poznańskiego nr 25/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wysokiej w Dopiewie wraz z oświetleniem z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.28.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-04-13 15:34

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. o wydaniu dnia 26 marca 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 4/2021 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 34/2020 z dnia 8 października 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Pszennej w Wysogotowie, gmina Tarnowo Podgórne w zakresie zatwierdzenia poprawnego wyliczenia powierzchni działki 283/10 obr. Wysogotowo, która powstała w wyniku podziału dz. o nr ewid. 283/6 obr. Wysogotowo na dz. o nr ewid. 283/9 i 283/10 obr. Wysogotowo, (znak: 6740.3.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-04-12 16:54
 • zmodyfikował: Przybylska Julia
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-12 16:55

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 marca 2021 r. o wydaniu dnia 29 marca 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 5/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Katarzyńskiej w Gruszczynie (od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk), (znak: WD.6740.39.2020.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-04-12 16:50

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Polnej w Skórzewie, gmina Dopiewo (znak: WD.6740.7.2021.EK).

Wydział Drog i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-04-12 16:39

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 20/2020 z dnia 13 lipca .2020 r. (znak: WD.6740.93.2019.MA) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Polskiej w Zalasewie, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia (znak: IR-III.7821.17.2020.4)

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Wojewody Wielkopolskiego Paulina Iracka
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-04-08 10:24

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ulicę Bukowską i Owsianą w Wysogotowie, (znak: WD.6740.6.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-04-06
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 marca 2021 r. o wydaniu dnia 26 marca 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 3/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P na odcinku od pętli autobusowej na węźle Koninko do ronda w rejonie miejscowości Żerniki” (znak: WD.6740.44.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-04-01
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 marca 2021 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Pogodnej w Czerwonaku, (znak: WD.6740.5.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-03-29 11:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 marca 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie, (znak: WD.6740.55.2020.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-03-25 11:47

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 19 marca 2021 r. o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 332032P w miejscowości Czmoniec na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 do drogi powiatowej nr 2464 P z rygorem natychmiastowej wykonalności, (WD.6740.25.2020.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-03-24 14:15

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dniaz 18 marca 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego nr 10/2020 z dnia 9 marca 2020 r. (znak: WD.6740.62.2019.MA) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Szkółkarskiej polegająca na budowie ścieżki rowerowej w Suchym Lesie”, (znak: IR-III.7821.11.2020.13).

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Wojewody Wielkopolskiego Paulina Iracka
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27 listopada 2020 r. nr 38/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie”, (znak: WD.6740.10.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-03-19 10:05

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 09 marca 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie” (znak: WD.6740.53.2020.MA)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-03-12 13:24

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 marca 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej pn. „Skórzewo – budowa ulicy Dębowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” (znak: WD.6740.48.2020.MA)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-03-12 13:19

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 marca 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Katarzyńskiej w Gruszczynie (od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk), (znak: WD.6740.39.2020.ST)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-03-12
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.03.2021 r. o przekazaniu dnia 5.03.2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8.01.2021 r. uchylającą w części decyzję Starosty Poznańskiego Nr 54/2019 z dnia 20.12.2019 r. (znak: WD.6740.85.2018.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasiniu oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie, i orzekającą w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy (znak: IR-III.7821.5.2020.4)

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-03-11 08:34

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 marca 2021 r. o wydaniu dnia 25 lutego 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 2/2021 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 32/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zamkowej, Adama Mickiewicza i Nowy Świat w Swarzędzu (znak: WD.6740.41.2019.ST.).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 marca 2021 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Parkowej w Luboniu, (znak: WD.6740.1.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 8 października 2020 r. nr 34/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Pszennej w Wysogotowie", gmina Tarnowo Podgórne (znak: WD.6740.3.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-03-08 14:59

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2021 r. o wydaniu dnia 25 lutego 2021 r. decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiego nr 5/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. (znak: WD.6740.92.2019.ST) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Szkolnej, Braterskiej i Błękitnej w Paczkowie, gm. Swarzędz, i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy (znak: IR-III.7821.3.2020.13).

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Łukasz Michalski
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-03-03 09:47

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego 42/2020 z dnia 22 grudnia 2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Dębowej w Dębogórze poprzez budowę chodnika od działki nr 35 do skrzyżowania z ulicą Leśną (znak: WD.6740.31.2020.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-02-25 08:43

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 lutego 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Grabowej, Jodłowej i Akacjowej polegającej na ich utwardzeniu wraz z odwodnieniem oraz budową kanalizacji teletechnicznej w m. Mosina, (znak: WD.6740.2.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-02-25 08:38

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 lutego 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ulicę Bukowską i Owsianą w Wysogotowie, (znak: WD.6740.6.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-02-25 08:32

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 lutego 2021 r. o wydaniu dnia 16 lutego 2021 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 05 października 2020 r. nr 33/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg gminnych, ulicy Polnej od km 0+229,49 do 0+348,00 oraz ul. Kwiatowej od km 0+000,00 do km 0,207,00 i od km 0+533,80 do km 0+544,72 (odc. od Lipowej do ul. Polnej) oraz ul. Kwiatowej od km 0+000,00 do km 0+302,75 (odc. od ul. Polnej do ul. Czereśniowej) w miejscowości Golęczewo, Gmina Suchy Las, wykonywana w ramach zadania: „Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las” (znak: WD.6740.4.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 15 lutego 2021r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 20.11.2020r. (data wpływu), uzupełnionego w dniu 22.12.2020r. oraz 29.12.2020r (daty wpływu), Pana Marcina Matysika, pełnomocnika Wójta Gminy Dopiewo, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej pn. „Skórzewo – budowa ulicy Dębowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” (znak: WD.6740.48.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-02-18 07:41

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 lutego 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie, (znak: WD.6740.55.2020.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-02-15 14:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 lutego 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Średzkiej / drogi powiatowej nr 2439P / na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie, gmina Swarzędz wraz z budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-chłonno-odparowującego, oraz budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV z oświetleniem, budową kanału technologicznego, wycinką drzew kolidujących z inwestycją (znak: WD.6740.4.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-02-15 14:17

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 lutego 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Skórzewo- budowa chodnika z odwodnieniem wzdłuż ulicy Batorowskiej – od ulicy Wiosennej do granicy administracyjnej gminy Dopiewo” (znak: WD.6740.52.2020.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-02-12
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwiesczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. o wydaniu dnia 28 stycznia 2021 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego nr 37/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi gminnej 322003P – etap II: od nieruchomości nr 285/6 w m. Tarnowo Podgórne do ul. Lipowej w m. Kokoszczyn, gmina Tarnowo Podgórne (znak: WD.6740.18.2020.ST)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-02-08 14:27
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 09:28

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Pozańskiego z dnia 3 lutego 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie” (znak: WD.6740.53.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-02-05 10:15

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i Rozbudowa ul. Budzyńskiej wraz z odwodnieniem w Mosinie” (znak: WD.6740.50.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P na odcinku od pętli autobusowej na węźle Koninko do ronda w rejonie miejscowości Żerniki” (znak: WD.6740.44.2020.MA)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-02-01 11:37

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. o wydaniu dnia 20 stycznia 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 332032P w miejscowości Czmoniec na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 do drogi powiatowej nr 2464 P z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.25.2020.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-01-28 08:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. dotyczące zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia oraz o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie, w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 32/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie ulicy Zamkowej, Adama Mickiewicza i Nowy Świat w Swarzędzu w zakresie zatwierdzenia projektu podziału działki o nr ewid. 412/4, ark. 7, obręb Swarzędz w miejsce działki o nr ewid. 412, ark. 7, obręb Swarzędz i uchylenia projektu podziału działki o nr ewid. 412, ark. 7, obręb Swarzędz (znak: WD.6740.41.2019.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-01-28 08:46

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. o wydaniu dnia 7 stycznia 2021 r. postanowienia prostującego błąd pisarski w załączniku nr 2 do decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 8 października 2020 r. nr 34/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Pszennej w Wysogotowie” (znak: WD.6740.3.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2021 r., o wydaniu dnia 5.01.2021 r. postanowienia Wojewody Wielkopolskiego o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Starosty Poznańskiego nr 54/2019 z dnia 20.12.2019 r. (znak: WD.6740.85.2018.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasiniu oraz ul. Pszennej w Łowęcinie oraz o wydaniu dnia 8.01.2021 r. decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w części decyzję Starosty Poznanskiego nr 54/2019 z dnia 20.12.2019 r. (znak: WD.6740.85.2018.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasiniu oraz ul. Pszennej w Łowęcinie (znak: IR-III.7821.5.2020.4)

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Wojewody Wielkopolskiego Paulina Iracka
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2021-01-12 10:31

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty poznańskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. o wydaniu dnia 31 grudnia 2020r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 43/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2456P w ramach „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2456 P Tomiczki-granica powiatu w m. Słupia, gmina Stęszew” (znak: WD.6740.32.2020.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2021-01-12
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydaniu dnia 22 grudnia 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 42/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Dębowej w Dębogórze poprzez budowę chodnika od działki nr 35 do skrzyżowania z ulicą Leśną, (znak: WD.6740.31.2020.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2021-01-07
 • opublikował: Przybylska Julia

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 31475
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-09-27 12:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-28 15:26