BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P w ramach "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica - ul. Kolejowa w m.Rokietnica, powiat poznański" (znak: WD.6740.9.2022.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-08-17 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-17 09:03

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Bocznej od ul. Polnej do ul. Lipowej w Golęczewie (znak: WD.6740.23.2022.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-08-16
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. o wydaniu dnia 10 sierpnia 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 37/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej (2512P) – ulicy Rabowickiej polegającej na budowie chodnika na wysokości działki ewid. 303/65 w m. Jasin – gmina Swarzędz”, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.11.2022.MA).

W treści załącznika dokonano wyłączenia, na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-08-16
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Krętej do ul. Tysiąclecia w Golęczewie” (znak: WD.6740.22.2022.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-08-16
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Czarnoleskiej w Kruszewni, w ramach której projektuje się budowę ulicy Czarnoleskiej i rozbudowę ulicy Spółdzielczej” (znak: WD.6740.29.2022.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-08-16
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 sierpnia 2022 r. o wydaniu dnia 4 sierpnia 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 34/2022 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 12/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 (E20)” w zakresie zatwierdzenia poprawnego wyliczenia powierzchni działek o nr ewid. 618/111 oraz 618/112 obr. Plewiska, gm. Komorniki, które powstały w wyniku podziału działki o nr ewid. 618/29 obr. Plewiska, gm. Komorniki oraz działek o nr ewid. 593/1 oraz 593/2 obr. Plewiska, m. Poznań, które powstały w wyniku podziału działki o nr ewid. 593 obr. Plewiska, m. Poznań (znak: WD.6740.62.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-08-10 08:01

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r. o wydaniu dnia 5 sierpnia 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 35/2022 o odmowie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 16/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej, przebudowę drogi powiatowej na odcinku nr 2490P, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo, w zakresie działki nr ewid. 10/4 obr. Puszczykowo (znak: WD.6740.74.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-08-09
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Goślińskiej w m. Rakownia w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem (znak: WD.6740.20.2022.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-08-04 15:03

Obwieszczenie

Starosty Poznańskiego o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 28/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 24/2021 z dnia 10 września 2021 r. zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 322020P, ul. Kasztanowej w m. Chyby w zakresie uchylenia projektu podziału działki 4/12, arkusz 2, obręb Baranowo oraz zatwierdzenia projektu podziału dla działek o nr ewid. 4/18 i 4/19, arkusz 2, obręb Baranowo (znak sprawy: WD.6740.17.2021.ST).

W treści załącznika dokonano wyłączenia, na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2022-07-26 07:55
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-26 08:01

Obwieszczenie

Starosty Poznańskiego z dnia 21 lipca 2022 r. o wydaniu dnia 15 lipca 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 32/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P – budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego etap III" (znak sprawy: WD.6740.12.2022.ST).

W treści załącznika dokonano wyłączenia, na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2022-07-25 12:45

Obwieszczenie

Starosty Poznańskiego z dnia 21 lipca 2022 r. o wydaniu dnia 18 lipca 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 33/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Dąbrówka - dokumentacja projektowa dla budowy drogi wzdłuż torów na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Widok", gmina Dopiewo z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak sprawy: WD.6740.38.2021.ST).

W treści załącznika dokonano wyłączenia, na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2022-07-25 12:12

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 lipca 2022 r. o wydaniu dnia 15 lipca 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 31/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Szklarniowej Chabrowej i Wrzosowej w Jasinie, gmina Swarzędz (znak: WD.6740.8.2022.EK).

W treści załącznika dokonano wyłączenia, na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-22 07:52

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 lipca 2022 r. o wydaniu dnia 13 lipca 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 30/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Piaskowej w Koziegłowach, polegającej na budowie ścieżki rowerowej (znak: WD.6740.7.2022.EK).

W treści załącznika dokonano wyłączenia, na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-22 07:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 19 lipca 2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 16/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej, przebudowę drogi powiatowej na odcinku nr 2490P, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo (znak: WD.6740.74.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-07-20 13:55

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 lipca 2022 r. o wydaniu dnia 12 lipca 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 29/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie, gm. Swarzędz”, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.5.2022.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-07-19
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 lipca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wierzbowej w Rokietnicy – etap II od ul. Miłej do S11 (znak: WD.6740.17.2022.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-07-14
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 lipca 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej (2512P) – ulicy Rabowickiej polegającej na budowie chodnika na wysokości działki ewid. 303/65 w m. Jasin – gmina Swarzędz” (znak: WD.6740.11.2022.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-07-13 08:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 lipca 2022 r. o wydaniu dnia 27 czerwca 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 27/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1872P granica powiatu – Tarnowo Podgórne – ul. Szkolna w Tarnowie Podgórnym z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.76.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-07-08
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2022 r. o zakończeniu postępowiania dowodowego w toku postępowania aministracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańśkiego nr 18/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. (znak: WD.6740.19.2021.MA) o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Batorowskiej w miejscowości Wysogotowo (znak: IR-III.7821.20.2021.4).

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Wojewody Wielkopolskiego Paulina Iracka
  data wytworzenia: 2022-07-07
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 lipca 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 322011P w Lusówku” (znak: WD.6740.6.2022.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-07-06
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 lipca 2022 r. o wydaniu dnia 28 czerwca 2022 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego nr 16/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Leszka w m. Jasin (znak: WD.6740.75.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-07-06
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańśkiego z dnia 1 lipca 2022 r. o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 12 maja 2022 r. nr 23/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy 27 Grudnia oraz przebudowie ulic: Gwarnej i Kantaka w ramach zadania pn. „Program Centrum – Etap I – Przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa” (znak: WD.6740.40.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-07-06
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 lipca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Opłotki w Garbach (znak: WD.6740.19.2022.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-07-06
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Pozsnańskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. o wydaniu dnia 23 czerwca 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 26/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Swarzędza odcinek od ul. Rabowickiej w Jasinie do ul. Średzkiej w Rabowicach – etap I (znak: WD.6740.74.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-07-01
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zdania „Dąbrówka – dokumentacja projektowa dla budowy drogi wzdłuż torów na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Widok, gmina Dopiewo (znak: WD.6740.38.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-07-01
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2429P Tulce – Kostrzyn na odcinku Tulce – Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie”: (znak: WD.6740.13.2022.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-07-01
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 25 lutego 2022r. nr 12/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 (E20)” (znak: WD.6740.62.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Szklarniowej, Chabrowej i Wrzosowej w Jasinie, gmina Swarzędz (znak: WD.6740.8.2022.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2407 P Koziegłowy – Swarzędz w miejscowości Kobylnica w związku z inwestycją pod nazwą „ Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353 w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” (znak: WD.6740.15.2022.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-06-28
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P – budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego etap III (znak: WD.6740.12.2012.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 czerwca 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Sołeckiej w Jasinie, gm. Swarzędz” (znak: WD.6740.5.2022.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2022-06-23
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańśkiego z dnia 21 czerwca 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Piaskowej w Koziegłowach, polegającej na budowie ścieżki rowerowej (znak: WD.6740.7.2022.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2022-06-22
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa/rozbudowa drogi gminnej nr 331088P – ul. Wiązowa w Puszczykowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego” (znak: WD.6740.18.2022.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2022-06-22
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zapewnienia stronom wypowiedzenia sią co do zebranych dowodów i materiałów o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 322020P ul. Kasztanowej w m. Chyby w zakresie zatwierdzenia projektów podziału działek o nr ewid. 4/18 i 4/19, ark. 2, obręb Baranowo i uchylenia projektu podziału nieistniejącej działki o nr ewid. 4/12, ark. 2, obręb Baranowo (WD.6740.17.2021.ST).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-06-15 13:32

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę drogi powiatowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej, przebudowę drogi powiatowej nr 2490P, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo WD.6740.74.2019.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  data publikacji: 2022-06-14 12:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-14 13:18

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej (2512P) – ulicy Rabowickiej polegającej na budowie chodnika na wysokości działki ewid. 303/65 w m. Jasin – gmina Swarzędz” (znak: WD.6740.11.2022.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-06-13
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1872P granica powiatu – Tarnowo Podgórne – ul. Szkolna w Tarnowie Podgórnym i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia (znak: WD.6740.76.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-06-06 12:51

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Sołeckiej w Jasinie, gm. Swarzędz” (znak: WD.6740.5.2022.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-06-06 12:45

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańśkiego z dnia 1 czerwca 2022 r. o wydaniu dnia 25 maja 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 24/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej Poznań- Tulce- Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P wraz z budową systemu oświetlenia drogowego (etap I od km 0+000 do km 3+510) (WD.6740.69.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-06-06 12:12

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańśkiego z dnia 31 maja 2022 r. o zmianie wniosku i zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Swarzędza odcinek od ul. Rabowickiej w Jasinie do ul. Średzkiej w Rabowicach – etap I (znak: WD.6740.74.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-06-02 12:07

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 maja 2022 r. o wydaniu dnia 26 maja 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 25/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi w Annowie oraz ulicy Dożynkowej w miejscowości Annowo”, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.57.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-06-02
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. nr 19/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Parkowej w Luboniu (znak: WD.6740.1.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-05-26 09:33

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 maja 2022 r. o wydaniu dnia 23 maja 2022 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 25 lutego 2022r. nr 12/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 (E20)” (znak: WD.6740.62.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-05-26
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 32/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. (znak: WD.6740.31.2021.MA) o udzielniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Nowej w m. Palędzie i w m. Gołuski (znak: IR-III.7821.3.2022.4).

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Wojewody Wielkopolskiego Paulina Iracka
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-05-24 15:08

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 maja 2022 r. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P – budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego etap III (znak: WD.6740.12.2022.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-05-23
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 maja 2022 r. o wydaniu dnia 12 maja 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 23/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy 27 Grudnia oraz przebudowie ulic: Gwarnej i Kantaka w ramach zadania pn. „Program Centrum – Etap I – Przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa” z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.40.2021.ST).

Wydział Dróg i Gopodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-05-20
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 maja 2022 r. o wszczęciu poswtępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2429P Tulce – Kostrzyn na odcinku Tulce – Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie”: (znak: WD.6740.13.2022.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-05-20
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 maja 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 24/2021 z dnia 10 września 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 322020P ul. Kasztanowej w m. Chyby w zakresie zatwierdzenia projektów podziału działek o nr ewid. 4/18 i 4/19, ark. 2, obręb Baranowo i uchylenia projektu podziału nieistniejącej działki o nr ewid. 4/12, ark. 2, obręb Baranowo (znak: WD.6740.17.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-05-13
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 maja 2022 r. o wydaniu dnia 10 maja 2022 r. postanowienia Starosty Poznańskiego o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Dąbrówka – dokumentacja projektowa dla budowy drogi wzdłuż torów na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Widok”, gmina Dopiewo, oraz o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji (znak: WD.6740.38.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-05-12
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 maja 2022 r. o wydaniu dnia 9 maja 2022r. decyzji nr 22/2022 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 07/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Platynowej wraz z rozbudową ul. Szamotulskiej w m. Baranowo” (znak: WD.6740.41.2021.MA).

Wydział Dróg i Gosodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-05-12
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 maja 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej Poznań- Tulce- Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P wraz z budową systemu oświetlenia drogowego (etap I od km 0+000 do km 3+510) (znak: WD.6740.69.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-05-09
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 maja 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi w Annowie oraz ulicy Dożynkowej w miejscowości Annowo” (znak: WD.6740.57.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Przybylska Julia
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2022-05-09
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańśkiego z dnia 4 maja 2022 r. o wydaniu dnia 28 kwietnia 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 21/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej nr G331052P - ul. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej Etap I” (znak: WD.6740.46.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej andraszyk
  data wytworzenia: 2022-05-05
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. o wydaniu dnia 21 kwietnia 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 18/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną” (znak: WD.6740.4.2022.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2022-05-02
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. o wydaniu dnia 27 kwietnia 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 20/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka ul. Letniskowej oraz odcinka drogi gminnej w Cerekwicy” (znak: WD.6740.72.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2022-05-02
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 322011P w Lusówku” (znak: WD.6740.6.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-04-29 07:43

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Szklarniowej, Chabrowej i Wrzosowej w Jasinie, gmina Swarzędz (znak: WD.6740.8.2022.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-04-28 13:12

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. o wydaniu dnia 21 kwietnia 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 19/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Parkowej w Luboniu (znak: WD.6740.1.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-04-28 13:08

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. o wydaniu dnia 25 kwietnia 2022 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego nr 37/2019 z dnia 23 września 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Dopiewo – budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej” (znak: WD.6740.60.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-04-27 07:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Piaskowej w Koziegłowach, polegającej na budowie ścieżki rowerowej (znak: WD.6740.7.2022.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-04-26 12:23

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznanńskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 4 marca 2022 r. nr 15/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Grunwaldzkiej wraz z rozbudową i budową układu drogowego na terenie administracyjnym Gminy Komorniki w ramach zadania pn. „Budowa Zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.66.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-04-25 09:22

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. o wydaniu postanowienia prostującego Starosty Poznańskiego nr 07/2022 z dnia 03 lutego 2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ul. Platynowej wraz z rozbudową ul. Szamotulskiej w m. Baranowo” w zakresie błędnego numeru działki 320/125 obr. Baranowo. (znak: WD.6740.41.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-22 10:38

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie, gm. Swarzędz” (znak: WD.6740.5.2022.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2022-04-19
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. o wydaniu dnia 4 kwietnia 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 17/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn : „Budowa infrastruktury na terenie aktywizacji gospodarczej w Złotkowie- rejon pomiędzy ul. Pawłowicką, torami kolejowymi, ul. Sobocką i ul. Obornicką w Złotkowie", z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.53.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-04-13 07:37

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 kwietnia 2022 r. o wydaniu dnia 1 kwietnia 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 16/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Leszka w m. Jasin, gm. Swarzędz. (znak: WD.6740.75.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-04-12 09:23

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Swarzędza odcinek od ul. Rabowickiej w Jasinie do ul. Średzkiej w Rabowicach – etap I (znak: WD.6740.74.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-04-12 09:20

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dnia 8 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej Poznań- Tulce- Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P wraz z budową systemu oświetlenia drogowego (etap I od km 0+000 do km 3+510) (znak: WD.6740.69.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-04-11 12:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 04 kwietnia 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 15.12.2021 r. (data wpływu), uzupełnionego w dn. 02.02.2022r., 14.02.2022r.(data wpływu), Pana Marcina Matysika pełnomocnika Wójta Gminy Rokietnica, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. pn. „Budowa odcinka ul. Letniskowej oraz odcinka drogi gminnej w Cerekwicy” (znak: WD.6740.72.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-04-07 08:16

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 kwietnia 2022 r. o wydaniu dnia 4 kwietnia 2022 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego nr 9/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Leśnej od Niezłomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie” w zakresie błędu pisarskiego w numerze księgi wieczystej dz. o nr ewid. 20/5 obr. Zakrzewo (znak: WD.6740.53.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-04-07 07:47

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 kwietnia 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej nr G331052P - ul. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej Etap I” (znak: WD.6740.46.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-04-06 08:39

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 kwietnia 2022 r. o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Starosty Poznańskiego nr 07/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Platynowej wraz z rozbudową ul. Szamotulskiej w m. Baranowo” (znak: WD.6740.41.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-04-06 08:35

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji z dnia 1 marca 2022 r. nr 13/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko-Sapowice-Strykowo – etap I, odcinek od km 0+000 do km 3+650 (znak: WD.6740.55.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-04-06 08:21

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. o zmianie wniosku i zebraniu materiału dowodowegow sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy 27 Grudnia oraz przebudowie ulic: Gwarnej i Kantaka w ramach zadania pn. „Program Centrum – Etap I – Przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa” (znak: WD.6740.40.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki PRzestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-04-05 07:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 marca 2022 r. o wydaniu dnia 24 marca 2022 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego nr 36/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej Lusowo- Tarnowo Podgórne przy ul. Wierzbowej stanowiącej część zadania pod nazwą „Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne –Lusowo w ciągu drogi powiatowej nr 2420P- ścieżka pieszo-rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne”, w zakresie numeru księgi wieczystej działki nr ewid. 118/1 obr. Lusowo (znak: WD.6740.54.2017.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-03-30 09:46

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 marca 2022 r. o wydaniu dnia 24 marca 2022 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego nr 30/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2406P na skrzyżowaniu z ul. Północną i Południową wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Promnice, gmina Czerwonak, w zakresie numeru księgi wieczystej działki nr ewid. 62/1 obr. Promnice (znak: WD.6740.8.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-03-30 09:39

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną (znak: WD.6740.4.2022.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-03-28 09:21

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 marca 2022 r. o wydaniu dnia 8 marca 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 16/2022 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Sportowej w Puszczykowie – Etap II (znak: WD.6740.68.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-03-24 11:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańśkiego z dnia 21 marca 2022 r. o wydaniu dnia 21 marca 2022 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego nr 09/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P w km 0+000 do 0+100 oraz 1+106 do 1+206 wraz z obiektami mostowymi” (znak WD.6740.67.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-03-24 11:49

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 15 marca 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn : „Budowa infrastruktury na terenie aktywizacji gospodarczej w Złotkowie- rejon pomiędzy ul. Pawłowicką, torami kolejowymi, ul. Sobocką i ul. Obornicką (znak: WD.6740.53.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-03-17 11:07

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 15 marca 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Parkowej w Luboniu (znak: WD.6740.1.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-03-17 11:04

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 marca 2022 r. o wydaniu dnia 2 marca 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 14/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie (znak: WD.6740.58.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-03-14 15:53

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 25 stycznia 2022 r. nr 4/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie ul. Nowowiejskiego w Gruszczynie z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.52.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-03-14 15:50

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. nr 5/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie/przebudowie drogi powiatowej nr 1872P – budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego etap III z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.65.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-03-14 15:47

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dnia 10 marca 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Leszka w m. Jasin, gm. Swarzędz (znak: WD.6740.75.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-03-14 15:43

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 marca 2022 r. o wydaniu dnia 8 marca 2022 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada-Rejtana-Traugutta w Luboniu na mini rondo” (znak: WD.6740.47.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-03-11 14:43

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 marca 2022 r. o wydaniu dnia 24 lutego 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 11/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Nad Żabinką w Luboniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla odprowadzenia wód deszczowych z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.43.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-03-09 13:01

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 marca 2022 r. o wydaniu dnia 4 marca 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 15/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Grunwaldzkiej wraz z rozbudową i budową układu drogowego na terenie administracyjnym Gminy Komorniki w ramach zadania pn. „Budowa Zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.66.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-03-08 10:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańśkiego z dnia 7 marca 2022 r. o wydaniu dnia 1 marca 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 13/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko-Sapowice- Strykowo- etap I, odcinek od km 0+000 do km 3+650 z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.55.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-03-08 10:32

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 marca 2022 r. o wydaniu dnia 25 lutego 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 12/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 (E20)” z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.62.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-03-07 16:15

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 03 lutego 2022 r. nr 07/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Platynowej wraz z rozbudową ul. Szamotulskiej w m. Baranowo” (znak: WD.6740.41.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-25 15:19

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1872P granica powiatu – Tarnowo Podgórne – ul. Szkolna w Tarnowie Podgórnym (znak: WD.6740.76.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-25 15:14

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 lutego 2022 r. o wydaniu dnia 15 lutego 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 10/2022 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną (znak: WD.6740.36.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-24 09:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 lutego 2022 r. o wydaniu dnia 11 lutego 2022 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 23 września 2021 r. nr 27/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Dojazd w Plewiskach (znak: WD.6740.22.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-24 09:06

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 lutego 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi w Annowie oraz ulicy Dożynkowej w miejscowości Annowo” (znak: WD.6740.57.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-23 07:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 lutego 2022 r. o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn : „Budowa infrastruktury na terenie aktywizacji gospodarczej w Złotkowie- rejon pomiędzy ul. Pawłowicką, torami kolejowymi, ul. Sobocką i ul. Obornicką (znak: WD.6740.53.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-22 10:39

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 lutego 2022 r. o wydaniu dnia 9 lutego 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 8/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Konopnickiej w Puszczykowie (znak: WD.6740.41.2020.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-21 12:25

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 15 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka ul. Letniskowej oraz odcinka drogi gminnej w Cerekwicy” (znak: WD.6740.72.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-17 12:47

Obwieszczenie

Obwieszcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 6 lipca 2021 r. Nr 16/2021 (znak: WD.6740.7.2021.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Polnej w Skórzewie, gmina Dopiewo, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia (znak: IR-III.7821.16.2021.4).

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Wojewody Wielkopolskiego Paulina Iracka
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-15 09:46

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 lutego 2022 r. o wydaniu dnia 3 lutego 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 7/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Platynowej wraz z rozbudową ul. Szamotulskiej w m. Baranowo” z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.41.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-14 13:16

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 lutego 2022 r. o wydaniu dnia 10 lutego 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 09/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P w km 0+000 do 0+100 oraz 1+106 do 1+206 wraz z obiektami mostowymi” z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.67.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-14 13:02

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańśkiego z dnia 10 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 24/2021 z dnia 10 września 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 322020P ul. Kasztanowej w m. Chyby w zakresie zatwierdzenia projektów podziału działek o nr ewid. 4/18 i 4/19, ark. 2, obręb Baranowo i uchylenia projektu podziału nieistniejącej działki o nr ewid. 4/12, ark. 2, obręb Baranowo (znak: WD.6740.17.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-14 12:58

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 lutego 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Grunwaldzkiej wraz z rozbudową i budową układu drogowego na terenie administracyjnym Gminy Komorniki w ramach zadania pn. „Budowa Zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”(znak: WD.6740.66.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-11 07:38

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańśkiego z dnia 7 lutego 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budowa przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 (E20)” (znak: WD.6740.62.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-09 08:49

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 lutego 2022 r. o wydaniu dnia 31 stycznia 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 6/2022 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Promowej w Czapurach (znak: WD.6740.50.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-09 08:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 lutego 2022 r. o wydaniu dnia 25 stycznia 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 4/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na polegającej na przebudowie/rozbudowie ul. Nowowiejskiego w Gruszczynie z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak sprawy: WD.6740.52.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-08 08:16

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 lutego 2022 r. o wydaniu dnia 31 stycznia 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 5/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie/przebudowie drogi powiatowej nr 1872P – budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego etap III z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.65.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-08 07:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 lutego 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko-Sapowice- Strykowo- etap I, odcinek od km 0+000 do km 3+650 (znak: WD.6740.55.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-07 11:26

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 lutego 2022 r. o wydaniu przez Starostę Poznańskiego dnia 4 lutego 2022 r. postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej nr G331052P - ul. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej”, w związku z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 31.01.2022 r. odstępującym od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (znak: WD.6740.46.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-07 11:23

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 stycznia 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Parkowej w Luboniu, (znak: WD.6740.1.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-02-01 08:23

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 stycznia 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Nad Żabinką w Luboniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla odprowadzenia wód deszczowych, (znak: WD.6740.43.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-01-31 13:38

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 stycznia 2022 r. o wydaniu dnia 10 stycznia 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 3/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi nr 2029P granica Powiatu – Murowana Goślina w m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika (znak: WD.6740.56.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-01-27 10:10

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Leszka w m. Jasin, gm. Swarzędz (znak: WD.6740.75.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-01-27 10:04

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. o wydaniu dnia 14 grudnia 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 37/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej ul. Pogodnej – droga gminna 319319P w m. Zielątkowo”, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.45.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-01-26 08:33

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P w km 0+000 do 0+100 oraz 1+106 do 1+206 wraz z obiektami mostowymi” (znak: WD.6740.67.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-01-25 08:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 stycznia 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie (znak: WD.6740.58.2021.ST).

Wydział Dróg i  Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-01-25 08:05

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Konopnickiej w Puszczykowie, (znak: WD.6740.41.2020.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-01-24 12:10

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. o wydaniu dnia 5 stycznia 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 2/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na odcinku od ul. Klonowej (droga gminna nr 332010P) do Osiedla Tygrysiego w m. Dachowa, gmina Kórnik (znak: WD.6740.59.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-01-19 13:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. o wydaniu dnia 5 stycznia 2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania ul. 11 Listopada-Rejtana-Traugutta w Luboniu na mini rondo z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.47.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-01-19 13:03

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie/przebudowie drogi powiatowej nr 1872P – budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego etap III (znak: WD.6740.65.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-01-18 07:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowegow sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ul. Platynowej wraz z rozbudową ul. Szamotulskiej w m. Baranowo” (znak: WD.6740.41.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-01-18 07:47

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańśkiego z dnia 12 stycznia 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Nad Żabinką w Luboniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla odprowadzenia wód deszczowych (znak: WD.6740.43.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-01-14 12:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańśkiego o wniesieniu odwołania, od decyzji z dnia 8 listopada 2021 r. nr 32/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Nowej w m. Palędzie i w m. Gołuski (znak: WD.6740.31.2021.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-01-13 07:43

Obwieszczenie

Starosty Poznańskiego z dnia 12 stycznia 2022 roku pozwolenia na budowę drogi gminnej - ulicy Bursztynowej w miejscowości Lusówko, gmina Tarnowo Podgórne. (AB.6740.18.633.2021.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-12 14:20

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie ul. Nowowiejskiego w Gruszczynie (znak: WD.6740.52.2021.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2022-01-05 11:26

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 stycznia 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Parkowej w Luboniu, (znak: WD.6740.1.2021.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

drukuj całą stronę

Banery