BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dnia 22 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2464P Świątniki- granica powiatu w m. Radzewice, gmina Mosina (znak: WD.6740.13.2024.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-05-23 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 maja 2024 r. o wydaniu dnia 17 maja 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 20/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1865P Przybroda - Cerekwica”, (znak: WD.6740.51.2023.MA). 

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-05-22 00:00

Obwieszczenie

Starosty Poznańskiego z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę i przebudowę dróg gminnych na Osiedlu Kresowym w Kamionkach, gmina Kórnik, wraz z budową kanalizacji deszczowej, na działkach o nr ewid. 59/3,18/1, 734, 735, 725, 683, 702, 57/3, 84/6, 88/8, 687, 697, 710, 701, 718, 83/11, 82, obręb ewid. 0011 Kamionki, jednostka ewid. Kórnik - obszar wiejski. (znak: AB.6740.10.78.2024.IV).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Grzempowska
  data wytworzenia: 2024-05-22
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-05-22 13:19

Obwieszczenie

Starosty Poznańskiego z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dróg gminnych: ulicy Niebieskiej, ulicy Błękitnej i ulicy Granatowej w Koninku, gmina Kórnik, na terenie działek nr ew. 105/2, 105/5,105/6,105/7,105/8 obręb Kamionki, gmina Kórnik. (znak: AB.6740.10.103.2024.IV).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Grzempowska
  data wytworzenia: 2024-05-20
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-05-21 08:22

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 maja 2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Piotrowskiej w Daszewicach (odc. ul. Szkolna- rzeka Kopel), (znak: WD.6740.7.2024.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-05-21 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r. nr 18/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Kościelnej (odc. Pocztowa – Poznańska) w m. Komorniki w zakresie budowy chodnika” (znak: WD.6740.63.2023.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-05-20 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Hiacyntowej, Narcyzowej, Szarotkowej (na odc. od ul. Słowackiego do ul. Narcyzowej) oraz ulicy Zawilcowej (na odc. od ul. Narcyzowej do ul. Irysowej) w Miękowie (znak: WD.6740.12.2024.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-05-14 00:00

Obwieszczenie

Starosty Poznańskiego z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dróg gminnych: ulicy Andrzejewo, Jana Pawła II, Konwaliowej w Kostrzynie, gmina Kostrzyn, wraz z budową zjazdów do posesji, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego, na terenie działki nr ew. 1555/4, 2201, 2283, 1556/62, 1556/14, 2214, 2209, 2263. (znak: AB.6740.8.73.2024.IV).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Grzempowska
  data wytworzenia: 2024-05-10
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-05-13 10:37

Obwieszczenie

Obwieszczenine Starosty Poznanskiego z dnia 6 maja 2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń, gmina Mosina” (znak: WD.6740.89.2023.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-05-10 11:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 maja 2024 r. o wydaniu dnia 26 kwietnia 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 18/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Kościelnej (odc. Pocztowa – Poznańska) w m. Komorniki w zakresie budowy chodnika” (znak: WD.6740.63.2023.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-05-08 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r. o wydaniu dnia 30 kwietnia 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 19/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinków dróg gminnych ul. Szałwiowej nr 326069P i Kminkowej nr 326059P w m. Plewiska, gm. Komorniki, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.69.2023.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-05-06 10:55

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Kamioneckiej w Mieczewie (znak: WD.6740.3.2024.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-04-30 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r. o wydaniu dnia 23 kwietnia 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 17/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Kosińskiego w Puszczykowie na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Kasprowicza, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.62.2024.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-04-29 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2424P ul. Golęcińska w Rokietnicy (znak: WD.6740.20.2024.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-04-29 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 14.12.2023r. (data wpływu), uzupełnionego w dniu 04.01.2024r. Pana Juliana Kaluby, pełnomocnika Wójta Gminy Dopiewo dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Morelowej i Brzoskwiniowej w Skórzewie” (znak: WD.6740.77.2023.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-04-26 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. o wydaniu dnia 16 kwietnia 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 16/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Okrężnej w Dąbrowie, gmina Dopiewo wraz z chodnikiem i odwodnieniem z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.87.2023.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-04-25 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z droga powiatową 2496P (znak: WD.6740.22.2024.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-04-24 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Krótkiej w Biskupicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Pobiedziska w formule Zaprojektuj i Zbuduj” obejmującego przebudowę ulicy Krótkiej w Biskupicach: (znak: WD.6740.9.2024.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-04-23 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 14/2024 z dnia 27 marca 2024 r. o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 3/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowie ulicy Niezłomnych na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do Stawu Edy w Luboniu w zakresie uchylenia projektu podziału działki o nr eiwd. 38, arkusz 1, obręb Żabikowo, miasto Luboń oraz zatwierdzenia projektu podziału dla działki o nr ewid. 38/1, arkusz 1, obręb Żabikowo, miasto Luboń (znak: WD.6740.35.2022.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-04-22 11:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r. o wydaniu dnia 11 kwietnia 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 15/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2029P od m. Bolechowo do granicy z Gminą Murowana Goślina (znak: WD.6740.54.2023.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-04-22 11:49

Obwieszczenie 

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo (znak: WD.6740.21.2024.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-04-22 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Spadzistej od skrzyżowania z ul. Tuwima do skrzyżowania z ul. 3 Maja” (znak: WD.6740.14.2024.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-04-16 00:00

Obwieszczenie


Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 3 marca 2023 r. (znak: IR-III.7821.18.2022.13) uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Starosty Poznańskiego nr 19/2022 z 21 kwietnia 2022 r. (znak: WD.6740.1.2021.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Parkowej w Luboniu (znak: IR-III.7821.8.2024.PS).

Wojewoda Wielkopolski 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Łukasz Michalski
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-04-12 14:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Kasztanowej w Dębogórze na odcinku od ul. Karłowickiej/ Poznańskiej do posesji Kasztanowa 3 (znak: WD.6740.1.2024.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-04-12 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinków dróg gminnych ul. Szałwiowej nr 326069P i Kminkowej nr 326059P w m. Plewiska, gm. Komorniki (znak: WD.6740.69.2023.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-04-12 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2463P Mosina Żabinko w zakresie budowy ścieżki – pieszo – rowerowej (znak: WD.6740.10.2024.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-04-11 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Kosińskiego w Puszczykowie na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Kasprowicza (znak: WD.6740.62.2023.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-04-05 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 marca 2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Okrężnej w Dąbrowie wraz z chodnikiem i odwodnieniem (znak: WD.6740.87.2023.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-03-27 09:05

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa północno – wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego” (znak: WD.6740.6.2024.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-03-26 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 19 marca 2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Kościelnej (odc. Pocztowa – Poznańska) w m. Komorniki w zakresie budowy chodnika” (znak: WD.6740.63.2023.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-03-21 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 marca 2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1865P Przybroda – Cerekwica” (znak: WD.6740.51.2023.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-03-19 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Piotrowskiej w Daszewicach (odc. ul. Szkolna- rzeka Kopel), (znak: WD.6740.7.2024.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-03-19 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskir dnia 12 marca 2024 r. o wydaniu dnia 4 marca 2024 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego nr 24/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2410P) z ul. Ojca Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski”, w zakresie błędnego numeru księgi wieczystej (znak: WD.6740.33.2023.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-03-15 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/ rozbudowie drogi powiatowej nr 2387P (granica powiatu- Komorniki) na odcinku Plewiska- Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (znak: WD.6740.86.2023.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-03-04 14:35

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 lutego 2024 r. o wydaniu dnia 16 lutego 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 11/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Lazurowej (1KDD), Cynowej (2KDD) i Tytanowej (3KDD) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.57.2023.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-03-01 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Kamioneckiej w Mieczewie (znak: WD.6740.3.2024.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-03-01 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 lutego 2024 r. o wydaniu dnia 23 lutego 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 13/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Suchy Las-Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej – Etap I – od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.67.2023.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-29 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie ul. Pawłowickiej w m. Pawłowice”, gm. Rokietnica (znak: WD.6740.68.2023.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-28 09:41

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 lutego 2024 r. o wydaniu dnia 21 lutego 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 12/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Jodłowej w Potaszach z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.61.2023.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-28 09:36
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-28 09:36

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 2489P ul. Sportowa w Tulcach (znak: WD.6740.2.2024.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-28 09:31

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 lutego 2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2029P od m. Bolechowo do granicy z Gminą Murowana Goślina (znak: WD.6740.54.2023.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-26 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 lutego 2024 r. o wydaniu dnia 7 lutego 2024 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego 31/2023 z dnia 20 października 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem m. Dąbrowa (znak: WD.6740.32.2023.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-26 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 lutego 2024 r. o wydaniu dnia 13 lutego 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 10/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Grzybobranie w Borówcu” (znak: WD.6740.3.2023.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-19 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 lutego 2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 3/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Niezłomnych na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do Stawu Edy w Luboniu, w zakresie zatwierdzenia projektów podziału działki o nr ewid. 38/1, ark. 1, obręb Żabikowo i uchylenia projektu podziału nieistniejącej działki o nr ewid. 38, ark. 1, obręb Żabikowo (znak: WD.6740.35.2022.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-16 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańśkiego z dnia 7 lutego 2024 r. o wydaniu dnia 2 lutego 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 9/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wrzosowej w Plewiskach (znak: WD.6740.4.2023.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-09 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 lutego 2024 r. o wydaniu dnia 29 stycznia 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 8/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie układy komunikacyjnego w rejonie ulicy Tysiąclecia (droga gminna nr 321045P) od ul. Zielonej od ul. Odnowiciela w Pobiedziskach wraz z budową kanału technologicznego i przebudową sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV i teletechnicznej i sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbiórka budynku gospodarczego (znak: WD.6740.50.2023.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-07 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 lutego 2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 319341P (ul. Obornickiej) na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej, polegającej na budowie ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach zadania pn. Suchy Las-Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej – Etap I – od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia (znak: WD.6740.67.2023.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-07 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 9 stycznia 2024 r. nr 2/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów Jankowice – Rumianek” (znak: WD.6740.71.2023.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-07 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 lutego 2024 r. o wydaniu dnia 26 stycznia 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 7/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ul. Stawowej i Tatarakowej w Owińskach” z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.56.2023.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-06 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Lazurytowej (1KDD), Cynowej (2KDD) i Tytanowej (3KDD) wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Obornicka i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (znak: WD.6740.57.2023.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-02 09:52

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starsosty Poznańskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń, gmina Mosina” (znak: WD.6740.89.2023.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-02 09:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Okrężnej w Dąbrowie wraz z chodnikiem i odwodnieniem (znak: WD.6740.87.2023.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-02-02 08:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Bryzy w m. Tarnowo Podgórne” (znak : WD.6740.84.2023.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-01-30 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. o wydaniu dnia 22 stycznia 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 6/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Zimowej w Plewiskach, gmina Komorniki z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.53.2023.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-01-29 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. o wydaniu dnia 17 stycznia 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 5/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Czołowskiej (DG 332037P) na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Śremskiej”, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.52.2023.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-01-26 11:37

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. o wydaniu dnia 16 stycznia 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 4/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Podbipięty w Murowanej Goślinie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego oraz rozbudową oświetlenia drogowego – etap II z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.60.2023.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-01-26 11:29

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 19 stycznia 2024 r. o wydaniu dnia 5 stycznia 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 1/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 332038P ul. Huby w m. Konarskie z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.47.2023.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-01-23 08:53

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Kosińskiego w Puszczykowie na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Kasprowicza (znak: WD.6740.62.2023.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-01-19 10:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 stycznia 2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Grzybobranie w Borówcu” (znak: WD.6740.3.2023.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-01-18 14:08

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 stycznia 2024 r. o wydaniu dnia 11 stycznia 2024 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 3/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie oraz rozbudowie ul. Olszynowej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego w Przeźmierowie z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.55.2023.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-01-18 13:21

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. o wydaniu dnia 9 stycznia 2024r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 2/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów Jankowice – Rumianek”, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.71.2023.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-01-16 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Morelowej i Brzoskwiniowej w Skórzewie” (znak: WD.6740.77.2023.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-01-15 13:41

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1865P Przybroda – Cerekwica” (znak: WD.6740.51.2023.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-01-12 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinków dróg gminnych ul. Szałwiowej nr 326069P i Kminkowej nr 326059P w m. Plewiska, gm. Komorniki (znak: WD.6740.69.2023.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-01-08 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 2 stycznia 2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Stawowej i Tatarakowej w Owińskach” (znak: WD.6740.56.2023.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2024-01-04 00:00

drukuj całą stronę

Banery